Produkt startpage 001

Produkt startpage 002

Produkt startpage 003

Vi vet att ALLA kan!
Det är utgångspunkten för oss på P&L Nordic AB.

För att alla ska kunna lära krävs det ett helhetsgrepp. Från inventering av nuläget vidare med analys av utbildningsbehovet till rätt aktiviteter.

Det är den bas som krävs för en långsiktig kompetensutveckling. Vi hjälper er med alla delarna och fyller behoven med de aktiviteter som er verksamhet behöver. Oavsett om ni är industriföretag, utbildningsverksamhet, skola, offentlig förvaltning eller myndighet

Vi har verktyg, mjukvaror, utbildningar och inte minst erfaren personal som kan hjälpa er med er kompetensutveckling.

POL house

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -