Produkt startpage 001

Produkt startpage 002

Produkt startpage 003

Alla vill bli Mästare

Dan Pink´s bok Drive har rönt stort intresse världen över. Han har sammanställt mycket vetande om människors motivation och skrivit en bok som sammanfattar de viktigaste motivationsfaktorerna i tre punkter.

BM MON037107x800 

Lärande som drivkraft

De tre punkterna som beskriver hur Motivation skapas är:

 • Mästerskap – alla vill bli Mästare på sitt jobb. Därför är det viktigt att alla får lära nytt och bli bättre på hantering av meningsfulla saker.
 • Autonomi – självstyrande. Alla vill själv få bestämma HUR jobbet ska göras.
 • Mening – alla vill veta att det vi gör har mening.

 

Mästerskap

Enligt Dan Pink är drivkraften att lära nytt mycket stark, även om en del döljer denna drivkraft ganska bra.
P&L Nordic AB använder dessa synpunkter dagligen i vårt arbete. ETT exempel är när vi bygger nya LearnWARE. Då ser vi till att Se,
Röra och Höra ska förekomma så ofta som möjligt, dvs maximalt lärande. Först då når man de flesta människor och stimulerar och intresserar dem. Effekten blir ett effektivt lärande i vardagen som stödjer motivationsfaktorn
Mästerskap. Ett annat exempel är vårt kompetensverktyg Competence Tool som tydliggör mål och syfte OCH styr det dagliga lärandet i Sveriges fabriker. Som chef kan du på ett tydligt sätt Utmana och Bekräfta varje  medarbetare och ge dem chansen att göra ett bra jobb.
Målet med att styra det dagliga lärandet är att få alla medarbetarna att befinna sig i Flytzonen, den zon där man känner flyt och att ens förmågor och krafter tas i anspråk. Denna bild symboliserar detta.
Flytzonen befinner man sig om man har tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter man ansvarar för, varken mer eller mindre. Har man för hög kompetens blir man uttråkad, har man för låg blir man rädd och ängslig. Om det dagliga lärandet styrs utifrån behoven optimerar man lärandet, i en dialog mellan medarbetare och chef. Just denna Dialog är Competence Tool anpassad för. Du kan mycket tydligt avgöra om varje medarbetare har tillräcklig kompetens för att befinna sig i Flytzonen.

 

Självstyrande

Dan Pink menar, vilket många andra också gör, att självstyrandet är viktigt för många människor. Att veta Vad arbetet ska leda till, Vilket som är målet, men att själv bestämma Hur arbetet ska göras
är viktigt. Att ha känslan av att man sitter i förarsätet är mycket motiverande. Motsatsen, att någon i detalj talar om för en exakt hur man ska göra, tar till slut död på kreativitet och arbetsglädje.
Det perfekta självstyret uppnås när du:

 • Styr din uppgift.
 • Styr din tid och hur du använder den.
 • Styr ditt arbetssätt.
 • Styr ditt lag.

Som du förstår är detta inte möjligt i de flesta företag idag, men vi kanske kan låta varje medarbetare mer avgöra hur deras uppgifter ska genomföras?
Att öka tilliten mellan chef och medarbetare är viktigare idag än någonsin eftersom arbetsuppgifterna börjar bli så komplicerade att chefen inte har möjlighet att veta hur alla uppgifter ska genomföras.
”Förr i tiden” kunde de flesta cheferna mer om hur arbetet skulle göras än medarbetarna själva. Och många chefer gjorde också medarbetarnas arbetsuppgifter. Det är inte möjligt längre. En jämförelse med idrotten skulle kunna vara att Svennis ibland gick in och sköt straffarna för det lag han tränar. Det är ju en absurd tanke, men det var många chefer som tänkte så.


Mening

Människan är en meningssökande varelse. Vi älskar att Förstå. Utan mening blir livet lite mer tomt, och detta gäller självklart även på jobbet. Detta leder till att en av de viktigaste uppgifterna för en chef är att hjälpa  medarbetarna att hitta Vardagsmeningen på jobbet.
Genom att vara aktiv chef, och jobba utifrån principen Utmana och Bekräfta kan du komma långt i detta viktiga arbete.
Finns det då några genvägar till medarbetarnas ”hjärta”? Kan man utan att exakt veta och exakt utforska människor säga något om vilka aktiviteter som borde leda till mer motiverade medarbetare?
Denna lista kan utgöra en grogrund för dina funderingar:

 • Utmana och Bekräfta dina medarbetare. Vi VET att alla människor vill bli sedda, så stimulera genom dialog.
 • Se till att alla har Lärmål, så att alla kan bli Mästare. Här måste vi luta oss åt motivationsforskningen som säger att lärandet, upptäckandet, är ett viktigt behov hos människor.
 • Tydlighet slår allt, se alltså till att alla vet precis vad som förväntas av dem.
 • Hjälp dem att återstarta energin varje dag genom att påminna dem om varför de är på jobbet, vilken är Vardagsmeningen med arbetslivet? Värderingar är viktiga, det vet vi!
 • Studera medarbetarna, vilka värde lever de? Vilka värden vill du de ska leva? Hur kan du agera för att visa vilka som är de ”rätta” beteendena? Involvera dem i att ta fram de ”rätta” beteendena!

 

Competence Tool hjälper dig att utmana, bekräfta, visualisera och tydliggöra vad som ska utvecklas. Läs mer här.

 

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -