Produkt startpage 001

Produkt startpage 002

Produkt startpage 003

 

Det pratas mycket om validering idag, och det är bra. Förenklat betyder detta ”ta reda på vad varje person har för kunskaper och kompetenser”.

 

 

Metod och verktyg

P&L har sedan tio år arbetat med det som idag kallas validering. Vi har gjort det genom att hjälpa våra kunder att ta reda på vilken kunskap de redan har så att de inte utbildar människor mer än det som verkligen behövs. Vi har också verktyget, Competence Tool för detta!
Med validering menar vi att ta reda på vilken kunskap som redan finns, ställt i relation till de krav som företaget har på kompetensen.

 

Behovsstyrning

Valideringen av kunskap ska ske med behoven på arbetsplatsen som utgångspunkt, med en metodik som är genomtänkt och lättarbetad.
Genom P&L:s verksamhet i olika branscher har vi byggt upp en kunskapsbank med olika erfarenheter av de behov som finns hos skilda yrkesgrupper. Det är dessa erfarenheter som ligger som grund till våra valideringsprojekt.

 

Målstyrd validering

Competence Tool blir med denna metod ett verktyg för att koppla samman affärsplan och affärsmål med kompetensutvecklingen, och detta är mycket viktigt. Vår metodik erbjuder en genväg till en strukturering av kompetensarbetet på alla nivåer. På detta sätt undviker man att alla ”går på samma kurs”. Istället uppnås en utbildning som täcker de verkliga behoven som finns på företaget.

 

Rätt kompetens?

Rätt människor, med rätt kompetens, är företagets viktigaste tillgång. Detta är självklart. I de flesta fall är det troligen så att företagen har rätt människor med rätt kompetens, men de kan inte ”se” kompetensen eller mäta den. Genom att kartlägga sin personal kan detta undvikas och de utbildningsbehov som då utkristalliserar sig är också klart uttalade och lättare att åtgärda. I många fall är det mindre, mycket fokuserade, utbildningsinsatser som behövs, och detta är en av P&L:s specialiteter.


© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -