För att få en behörighet ställer Elsäkerhetsverket krav på utbildning och praktik inom elinstallationsområdet.
Regler gällande behörighet som elinstallatör finns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.

För att få en behörighet ställs två krav, ett utbildningskrav samt ett krav på praktik.
Båda kraven måste uppfyllas för att en behörighet ska beviljas.

Utbildnings- och praktikkrav för respektive behörighet regleras i Elsäkerhetsverkets behörighetsföreskrifter ELSÄK-FS 2013:1.
De vanligaste behörighetstyperna är:

  • Allmän behörighet - AB
  • Allmän behörighet - ABL
  • Begränsad behörighet 1 - BB1
    Via denna länk kan du läsa mer om krav och hur man ansöker om behörighet (Elsäkerhetsverkets hemsida)
  • Begränsad behörighet BB3 är en specialbehörighet och gäller för vissa slags arbeten efter bedömning av Elsäkerhetsverket i varje enskilt fall.

Vi på P&L kan hjälpa dig att få rätt teoretisk kompetens inom Allmän behörighet och Begränsad behörighet.

I vår kurskatalog (Kurskatalog) så kan du se de olika kurserna och vilka kurstillfällen som finns.

Kurskatalog

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -