Servicekunskap

Kursen ger kunskap för grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. Medarbetaren får insikt i arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster.

Kursen visar säljarens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av verksamheter samt attityder och värderingar i servicesituationer. Verbal och ickeverbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster och förhållningssätt i hur man agerar i olika kund- och servicesituationer.

Medarbetaren får insikt och kunskap om konsumentlagar och god säljetik, betalningssätt och betalningsformer samt arbetsmiljö och säkerhet, till exempel säkerhetstänkande och säkerhetsregler i yrken och organisationer inom handels- och tjänstesektorn.

Tillämpning av ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt inom olika serviceyrken, till exempel yrkena säljare, kundmottagare och administratör. Metoder för utvärdering av service samt datorstöd i service- och säljarbetet.

Innehåll:

 • Introduktion
 • Kommunikation
 • Vem är du?
 • Ekonomi
 • Utvärdering
 • Arbetsmiljö
 • Lagar

 

   servicekunskap 16  

ByggoJarnhandlarskolan 300

 

LearnWARE 300

 


Reklamationshantering

Kursen ger ökad kompetens inom reklamationshantering där målet är att minimera antalet reklamationer som idag är en stor bristkostnad för branschen, samt lära sig hantera de reklamationer som uppstår på ett korrekt och proffsigt sätt.
 
Reklamationerna i branschen omfattar stora värden och påverkar direkt företagens resultat. Att ha en bra hantering påverkar även indirekt resultaten genom kundnöjdheten. Bra hantering ger nöjdare kunder och nöjdare kunder hittar tillbaka.
 
Hanteringen kompliceras av att vi oftast säljer både till proffskunder, hantverkare, och till privatkunder, konsumenter. Av dessa skäl är det synnerligen viktigt att vi gör rätt och därför måste vi bestämma oss för hur reklamationer ska hanteras t.ex. genom policydokument.
 
Det finns ett antal lagar och regler som reglerar reklamationer och som måste följas. Att följa lagarna är en ”lägsta nivå” och det är tillåtet att vara generösare, om vi vill det.
 
Kursen tar upp ett antal verkliga reklamationsfall som visar på olika sätt att hantera reklamationer och därmed vad som är viktigt för dig att tänka på. Kursen klarlägger även skillnaden mellan reklamation och garanti.
 
Kursen är avsedd för alla som arbetar i byggmaterialhandeln och som har kundkontakter och som kan drabbas av kunders klagomål.

Ur kursen:

 • Administrativa fel
 • Fel vara
 • Skadestånd
 • Reklamationstid
 • Försening
 • Innehålla med betalning
 • Goodwill

   
Reklamation 16
 

ByggoJarnhandlarskolan 300

 

LearnWARE 300


Elsäkerhet för alla

Denna e-kurs tar ca 30 minuter att gå igenom.
Kursen innehåller ett modultest som verifierar
att man tillgodogjort sig innehållet.

Målgrupp
Alla "icke elproffs" som finns på en arbetsplats.

Kursmål
Kursen ger grundläggande kompetens avseende den elektriska faran. Dessutom så får du information om vad man får göra som lekman
och vad som kräver en yrkesman eller elektriker

Innehåll:

 • Den elektriska faran för personer och egendom.
 • Var gränserna går för vad man får göra med el.

 

   
Elsakerhet for alla 16
 

ByggoJarnhandlarskolan 300

 

LearnWARE 300


Räkna i byggmaterialhandeln

Kursen är lämplig för alla som jobbar i byggmaterialhandeln eftersom alla i branschen måste kunna räkna.

Kursen är branschanpassad, innehåller bara exempel från byggmaterialhandeln, och ger ökade kunskaper i det räknande som är speciell i branschen. Kursen ska även öka intresset för att fortsätta att öva räkning på egen hand, tycka att det är kul att räkna. Kursen behandlar räkneproblem som kan uppkomma under en vanlig dag på jobbet.

Till skillnad från många andra handelsbranscher hjälper vi dagligen kunderna att räkna, vilket är unikt. Det kan vara längder, ytor, volymer, vikter, priser, rabatter mm. Svårighetsgraden varierar från enklare uppgifter till lite mer komplicerade.
Kursens tyngdpunkt ligger på procenträkning.

 

Ur innehållet:

 • Överslagsberäkning
 • Avrundning
 • De fyra räknesätten
 • Procenträkning
 • Täckningsbidrag, TB
 • Täckningsgrad/marginaler, TG
   
Rakna bygg
 

ByggoJarnhandlarskolan 300

 

LearnWARE 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -