pol.se använder cookies.

Förklara mera

Jag förstår

Cookies - "kakor"

Vi använder så kallade cookies av strikt tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på pol.se. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökaren kan inte spåras.

 

Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Stänger du av cookies kan det innebära att vissa delar av denna hemsida inte fungerar.Vi på P&L menar att det är summan av vad man kan, får tillåtelse till att göra samt den egna viljan som avgör hur mycket man kommer att göra (beteende).

Kan är det utbildning och tidigare erfarenheter tillför. Får är det som blir tillåtet att göra när man fått mer kunskap. Vill är den motivation hen själv har för att genomföra förändringarna av kan och får. Uppnås med ”varför”, återkoppling och uthållig kommunikation. Ju mer personen kan, får och vill, desto mer växer det denne gör.

 

Produkt startpage 004

Produkt startpage 005 skog

Produkt startpage 006

 

Produkt startpage 013

Produkt startpage 008

Produkt startpage 009

 

Meny blank

Produkt startpage 007

Meny blank

 

 

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -