P&L Nordic AB

Växeltelefon: 0451-74 44 00

Postadress: Box 252, 281 23 Hässleholm - Besöksadress: Norra Stationsgatan 6B., 281 48 Hässleholm - E-post: 

Kompetensverktyg (Competence Tool):

Niclas Gunnarsson - 0451 74 44 04 -

Skogsindustriutbildning/Fjärr & Kraftvärmeverk:

Peter Karnatz - 0451-74 44 37 -

Företagsutbildning och PROFIBUS/PROFINET:

Niclas Gunnarsson - 0451 74 44 04 -

YH-utbildningar:

Hans Maunsbach - 0451-74 44 07 -

Skolmaterial (LearnWARE):

Thomas Kullman - 0451-74 44 05 - 

Martin Söderlund - 0451-74 44 16 - 

Bygg & Järnhandlarskolan:

Thomas Kullman - 0451-74 44 05 -

Tycker du att det är enklare att fylla i ett kontaktformulär?

Klicka här!

Så kommer du till ett formulär där du kan ange vad ditt ärende gäller, välkommen!

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -