P&L AB utvecklar och säljer koncept och produkter som gör kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildning effektivare.
Vi utvecklar digitala verktyg och metoder som effektiviserar kompetensstyrning och lärande.
Innovation, pedagogik och service är något som driver oss!
 

Vår mission är att

  • Vi vill ge ALLA chansen att göra ett bra jobb.
  • Vi vill hjälpa människor att göra jobbet till meningsfyllt och ett lyft i livet.
  • Vi vill hjälpa människor och företag att växa och att utveckla sin fulla potential genom att erbjuda målstyrda utvecklingsplaner för medarbetare och organisation.
 
För att behålla fokus för vad vi gör och för vem vi finns till för lever vi efter en värdegrund som heter EKO, Enkelhet, Kompetens och Omtanke.
 
EKO - Enkelhet, kompetens och omtanke!
 
P&L är glädje, nyfikenhet och lärande. Vi vill vara bäst på det vi gör genom att ständigt utveckla metoder samt tjänster och produkter som ökar människors vilja och förutsättningar att utvecklas, att lära nytt. Vi utvecklar oss själva, ständigt, både professionellt och personligt. Att vara en del i P&L-teamet innebär att du är en inspirationskälla för andra som vill utvecklas. Du blir utmanad att ständigt utveckla dina prestationer och på så sätt överträffa både dina egna och andras förväntningar.
 
E - Vi lever för att förenkla för oss själva och våra kunder.
K - Vi ser ständigt till att utvecklas för att ligga i framkant för att bidra till våra kunder.
O - Vi utgår från att alla vill och menar gott.

En P&L:are är och brinner för…

Att få andra att verkligen förstå…
Att älska att se människor och företag utvecklas är en viktig drivkraft för en P&L:are.
 
För laget och sin för sin roll…
P&L:are ser laget som viktigt. Vi vet att om vi jobbar tillsammans, med samma mål för ögonen, blir vi mer framgångsrika och vi mår bättre. Tillsammans utvecklar vi varandra och våra kunder.
 
Viljan och strävan om att utvecklas…
Vi lever för att utveckla våra kunder och deras medarbetare. Därför är det viktigt att vi själva utvecklas i rätt riktning, med tillräcklig fart. Ett bra sätt att göra detta är att varje dag reflektera över vilka lärdomar dagen har givet. Jobbigt? Inte speciellt, men däremot helt nödvändigt för att kunna upprätthålla en lärande och nyfiken attityd.
 
Ansvarstagande och engagerad…
Ett företag som ska bli riktigt framgångsrikt behöver människor som presterar på högsta nivå. Självklart är det främst individens ansvar att se till att han/hon har rätt kompetens och rätt attityd.
 

Hantering av personuppgifter - integritetspolicy

Mot bakgrund av EU´s nya dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är t ex namn, titel, telefonnummer, mailadress, arbetsgivare och arbetsgivarens adress. Vi sparar även personuppgifter för att du skall kunna få ut din utbildningshistorik och intyg även efter avslutad utbildning.
Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail, telefon eller andra kanaler där du registrerar dig. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från offentligt tillgängliga källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av arrangemang som vi erbjuder.

 

Hur vi använder personuppgifterna?

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: - kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser - tilldela licens till interaktiva läromedel - maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang - skicka foldrar med posten om våra arrangemang
Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

 

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, t ex hotell och tryckerier.

 

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att genomföra kurser och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang

 

Registerutdrag

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig. I de fall då du samtyckt till behandlingen har du när som helst rätt att dra tillbaka detta samtycke

 

Avregistrering

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Vid frågor kontakta oss på

P&L startades 1988 av Peter och Lars, därav namnet P&L.

P&L har sedan dess gjort sig känt för att genomföra utbildningar som verkligen gör nytta, ändrar beteende och ökar motivationen. Detta kombinerat med våra produkter och tjänster för att utveckla rätt kompetens, gör oss till en helhetsleverantör för de kunder som vill utveckla personal inom drift och underhåll, och deras chefer.

Verksamheten har vuxit med god fart sedan starten, i genomsnitt ca 15%.
Djup kunskap och bred erfarenhet inom vårt område har alltid varit vår ledstjärna.
Våra koncept KompetensPrecision och UtbildningsPrecision har väckt stor uppmärksamhet inom svensk industri.
Vi har också fått det förtroendefulla ansvaret att ansvara för Certifieringsutbildningarna till både Skogsindustrin
och Svensk Fjärrvärme och Kraftindustri.

Tillsammans med hög innovationstakt inom pedagogik och produkter/tjänster, och en högklassig service mot våra kunder,
har gjort att vi idag har många intressanta uppdrag inom de flesta av Sveriges industrikoncerner

Sedan 2000 har vi haft högsta kreditvärdighet, AAA, från Dun & Bradstreet.

 

P&L AB utvecklar och säljer koncept och produkter som gör kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildning effektivare.
Vi utvecklar digitala verktyg och metoder som effektiviserar kompetensstyrning och lärande.
Innovation, pedagogik och service är något som driver oss!
 

Vår mission är att

  • Vi vill ge ALLA chansen att göra ett bra jobb.
  • Vi vill hjälpa människor att göra jobbet till meningsfyllt och ett lyft i livet.
  • Vi vill hjälpa människor och företag att växa och att utveckla sin fulla potential genom att erbjuda målstyrda utvecklingsplaner för medarbetare och organisation.
 
För att behålla fokus för vad vi gör och för vem vi finns till för lever vi efter en värdegrund som heter EKO, Enkelhet, Kompetens och Omtanke.
 
EKO - Enkelhet, kompetens och omtanke!
 
P&L är glädje, nyfikenhet och lärande. Vi vill vara bäst på det vi gör genom att ständigt utveckla metoder samt tjänster och produkter som ökar människors vilja och förutsättningar att utvecklas, att lära nytt. Vi utvecklar oss själva, ständigt, både professionellt och personligt. Att vara en del i P&L-teamet innebär att du är en inspirationskälla för andra som vill utvecklas. Du blir utmanad att ständigt utveckla dina prestationer och på så sätt överträffa både dina egna och andras förväntningar.
 
E - Vi lever för att förenkla för oss själva och våra kunder.
K - Vi ser ständigt till att utvecklas för att ligga i framkant för att bidra till våra kunder.
O - Vi utgår från att alla vill och menar gott.

En P&L:are är och brinner för…

Att få andra att verkligen förstå…
Att älska att se människor och företag utvecklas är en viktig drivkraft för en P&L:are.
 
För laget och sin för sin roll…
P&L:are ser laget som viktigt. Vi vet att om vi jobbar tillsammans, med samma mål för ögonen, blir vi mer framgångsrika och vi mår bättre. Tillsammans utvecklar vi varandra och våra kunder.
 
Viljan och strävan om att utvecklas…
Vi lever för att utveckla våra kunder och deras medarbetare. Därför är det viktigt att vi själva utvecklas i rätt riktning, med tillräcklig fart. Ett bra sätt att göra detta är att varje dag reflektera över vilka lärdomar dagen har givet. Jobbigt? Inte speciellt, men däremot helt nödvändigt för att kunna upprätthålla en lärande och nyfiken attityd.
 
Ansvarstagande och engagerad…
Ett företag som ska bli riktigt framgångsrikt behöver människor som presterar på högsta nivå. Självklart är det främst individens ansvar att se till att han/hon har rätt kompetens och rätt attityd.
 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -