P&L har under 20 års tid utfört konsultuppdrag och utbildningar i Profibus. Vi erbjuder idag ett antal öppna kurser kring Profibus och fältbussar samtkundanpassade utbildningar. Förutom de öppna kurserna genomför vi även utbildningar kring felsökning i Profibus med inriktning på de verktyg som idag finns t ex. ProfiTrace, Profibus Mobile Monitor, Profibus Line Diagnosis etc. Sedan 2001 är vi det enda ackrediterade KompetensCenter för Profibus i Sverige och kan garantera en objektiv information baserad på mångårigerfarenhet.

Vi på P&L kan hjälpa dig att få koll på och hålla dig uppdaterad. I vår kurskatalog (Kurskatalog) så kan du se alla kurser och till vilka det finns öppna kurstillfällen.

Självklart kan vi utforma kundanpassade varianter av dessa utbildningar där vi kompletterar med övningar på kundens utrustning i existerande nät. Utöver detta erbjuder vi hjälp med felsökning i existerande nät, uppmätning och upprättande av testprotokoll för nyinstallerade nät.

Procentec

Vi har idag ett nära samarbete med Procentec när det gäller Profitrace, Profihub och andra felsökningsverktyg.

Länk till PROCENTEC

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -