Styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem.

Det är stora värden i ekonomiska termer som tekniken är med och styr varför det är viktigt att de som använder tekniken har rätt kompetens. Vi är en produktoberoende leverantör av kompetens som kan hjälpa dig med detta.

Vi på P&L kan hjälpa dig att få koll på och hålla dig uppdaterad. I vår kurskatalog (Kurskatalog) så kan du se alla kurser och till vilak det finns öppna kurstillfällen.

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -