Kundservice

Målet är att utveckla er till framgångsrika medarbetare och säljare. Syftet med denna utbildning är att framgångsrika medarbetare och säljare gör bättre affärer, vilket i sin tur ger nöjdare kunder, nöjdare medarbetare och ett lönsammare företag. Ökad kundnytta är det mest effektiva sättet att öka vår försäljning och lönsamhet.

 

I utbildningen ingår:

 • Hur är jag som säljare?
 • Säljande beteenden
 • Modernt köpbeteende
 • Kundnöjdhet som nyckeltal

 

   kundservice   ByggoJarnhandlarskolan 300 

Säljkraft

Alla säljare kan bli bättre. Exakt hur mycket bättre beror på inställning. Under dessa två dagar kommer vi att arbeta med att trimma upp er inställning och säljteknik. Syftet med denna utbildning är att utveckla er säljare till att bli ännu bättre.

 

Vi kommer bland annat att gå igenom dessa punkter:

 • Extended DiSC säljprofilanalys.
 • Säljmål kontra säljbudget.
 • Jobba med rätt kunder.
 • Kundvård och uppföljning.
 • Kundservice som konkurrensmedel.
 • Säljekonomi.

   
Saljkraft
   ByggoJarnhandlarskolan 300

Säljchef

Alla chefer kan inte bli riktigt bra chefer, men alla kan bli lite bättre chefer. Målet är att utveckla framgångsrika ledare/chefer till att driva en lönsam verksamhet tillsammans med sina medarbetare. Syftet är att öka säljledarnas/platschefens kunskap avseende chefens roll som lagledare/säljledare och att arbeta med och mot mål.

 

I utbildningen ingår:

 • Extended DiSC chefsprofilanalys.
 • Arbeta med säljmål.
 • Kundstrategier.
 • Ekonomiska grundbegrepp.
 • Bristkostnader.
 • Få personalen med dig.

   
Saljchef
   ByggoJarnhandlarskolan 300

Ritningslära

Målgrupp

Alla medarbetare som arbetar med proffskunder och känner behov av ökad kunskap. Mellan träffarna ligger du uppkopplad via webben mot kursledaren för avstämning av dina arbets-uppgifter.

Mål

Vi ger dig praktisk träning, inspiration och nya färdigheter som fungerar för att du ska öka din kunskap och säkerhet inom om-rådet “ritningar”.

 

Innehåll i utbildningen:

 • Ritningsbegrepp.
 • Linjer - Måttsättning - Skalor - Symboler.
 • Facktermer.
 • Beräkningar.
 • Proffstips.
 • Vyer och sektioner.
 • Plushöjder.
 • Armeringsgrunder.
 • Varje elev får läroboken “Rit och Mätteknik”.
   
ritningslara
   ByggoJarnhandlarskolan 300

Affärsförståelse

Mål

Deltagarna kommer få en ökad kunskap inom relationer med kunder och hur vi kan påverka resultatet till utökade affärer. Samt hur vi kan bli bättre på det interna förbättringsarbetet.

 

Innehåll i utbildningen:

 • Förståelse för hela företagets verksamhet.
 • Insikt om ekonomiska grundbegrepp.
 • Förstå kundernas affärer bättre.
 • Våra konkurrensfördelar.
 • Värdeskapande aktiviteter.
 • Eget ansvar mot företaget.
   
Affarsforstaelse
 
ByggoJarnhandlarskolan 300

 

 


 

Certifierad Träexpert

Mål

Följande kriterier skall uppfyllas för att bli ett Certifierat Träföretag.

 • Minst 2 st anställda som genomgår 2 dagars kursen ”Att välja Trä” med godkänt slutprov.
 • Företaget skall vara medlem i Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund (SBJF) och i Skogsindustriernas Bygg i Trä.
 • Företaget skall inneha en fuktkvotsmätare.

Vad får man?

Förutom de konkurrensfördelar som kvalificerad kunskap genererar, så får du:

 • Ett diplom som visar att företaget uppfyller kraven att vara ett Certifierat Träföretag.
 • Varje deltagare får också ett diplom som bevis på att man genomgått träutbildningen med godkänt slutprov.
 • Respektive företag marknadsförs som certifierat Träföretag på förbundets och er hemsida.

Innehåll i utbildningen:

 • Från skog till planka
 • Virkets egenskaper
 • Virkeskvalitet
 • Trä & fukt
 • Träskydd
 • Bygga i trä
 • Hantering och lagring
 • Träprodukter
 • Miljö

 • Praktiska övningar
 

cert tra expert logo

   ByggoJarnhandlarskolan 300

Krav på utbildning av byggarbetsmiljösamordnare

Från 1 januari 2011

Hur har ni uppfyllt detta?

 

Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet, dels för utförandet av arbetet. Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Krav på utbildning av byggarbetsmiljösamordnare träder i kraft den 1 januari 2011.

 

Utbildning av byggarbetsmiljösamordnare

Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (i fortsättningen förkortad BAS-P), dels för utförandet av arbetet (i fortsättningen förkortad BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 § i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala.

Utbildningar - reflektioner

Grundutbildningen är på 1 dag + ett arbete 2 veckor före och ca 2 veckor efter utbildningen via webben som kommuniceras ut av kursledaren till deltagarna. Vi förutsätter att deltagarna har vissa grundkunskaper inom ”Systematisk ArbetsMiljö”. För att kunna arbeta in kunskaperna genom utbildningsdagen behövs denna utbildningstid som anges.
Utbildningen kommer att avslutas med kunskapsprov. Om kunskapsprovet godkänns kommer personen få ett intyg som anger vilka kunskaper han eller hon har.Återkommande uppföljningar kan behövas, där utbildningen uppdateras ungefär vart femte år.


Utbildning, kompetens och erfarenhet ska kunna styrkas

I föreskriften finns krav på att byggarbetsmiljösamordnare ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet och att detta ska kunna styrkas med utbildning som motsvarar de krav som ställs.

Genomgången utbildning skall styrkas av utbildaren genom intyg som innehåller en specifikation över utbildningens innehåll och omfattning.
Detta intyg ingår i ovanstående utbildning.

Utbildningen omfattar all dokumentation som krävs, inkl arbetsmiljöverkets författningssamlingar ”AFS” som omfattas av byggnads och anläggningsarbete, mallar för arbetsmiljöplaner samt checklistor som används i arbetet med BAS P och BAS U.

Kostnaden för utbildningen inkl webbaserat arbete är: 2.950 kr per person. Exkl rese och logikostnader för kursledare.
Max 15 personer per grupp.

 

  bas U P    ByggoJarnhandlarskolan 300

Lean för effektiva processer

Mål

Lean står för att maximera värdeflöden och minimera slöseri inom alla områden i verksamheten. Kärnan i denna process är arbetstiden, hur medarbetarna använder sin arbetstid och hur de prioriterar sitt arbete.

LEAN är en metod för att höja effektiviteten och samtidigt minska stressen för att skapa varaktiga förbättringar. “Tänk LEAN spelet” öppnar processen, ger nya infallsvinklar, erfarenheter och insikter som ger effekt när deltagarna därefter arbetar med sitt eget arbete. Man hittar tidstjuvar och möjligheter att utveckla arbetsprocessen och samarbetet i gruppen.

Tänk LEAN spelet

Spelet ger nya infallsvinklar, ideér och erfarenheter om att göra det mesta och bästa av arbetstiden. I spelets verklighet får man träna att använda LEAN-
tänkandets grundläggande principer.

Avstamp för ett långsiktigt LEAN arbete

Denna metod med spelet som ögonöppnare och därefter tillämpning i det egna abetet föder en rad förslag om hur arbetet kan utvecklas och effektiviseras. Förslag som är förankrade redan från början, eftersom medarbetarna själva tagit fram dem. Detta kan bli start och avstamp för ett långsiktigt framgångsrikt LEAN arbete i verksamheten.

 

Utbildningsmål

 • Skapa en gemensam bild av arbetet i teamet
 • Att kartlägga värdeskapande processer
 • Identifiera flaskhalsar och störningar
 • Att forma den effektiva arbetsplatsen
 • Hitta tidstjuvar för att minska slöserier
 • Skapa standarder och rutiner
 • Hitta effektiviseringsmöjligheter
 • Engagera alla i planläggning och prioriteringar
 • Lägga grunden för ständig förbättring,
 • Processoptimering och pågående förnyelser
  Lean 01    ByggoJarnhandlarskolan 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -