Välkomna!

Vi på Bygg & Järnhandlarskolan har sedan 1983 arbetat aktivt för att utveckla era medarbetares kompetens. Bland annat jobbar vi med att inspirera medarbetarna att aktivt jobba mot en ökad servicegrad och en bredare kunskap. Då framtiden är oviss och konkurrensen ständigt ökar är det viktigt att alltid ligga på topp. Bästa sättet att göra detta är genom rätt kompetens på rätt plats.

 

Bygg- & Järnhandlarskolan

Kunskap är ett viktigt konkurrensmedel. Kompetensutveckling är därför mycket viktigt och betydelsefullt för branschens utveckling. Vi har ett eget utbildningsbolag med ett utbildningskoncept för branschen som vi döpt till Bygg- & Järnhandlarskolan.

 

Kompetenskortet

Genom Kompetenskortet får ni tillgång till en databas med färdiga mallar bestående av profiler som beskriver de kompetenser som krävs för verksamhetens yrkesroll. Därefter matchas medarbetaren mot sin tillhörande profil och ni får då på ett mycket visuellt tydligt sätt se var bristerna finns och kan därefter avgöra när och hur ni ska åtgärda dessa.

Läs mer här! (PDF)

 

ByggoJarnhandlarskolan 300

 

 

Bygg 01

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -