Säljspelet -ett populärt och roligt sätt att lära sig affärsekonomi!

Målet med den här utbildningen är att ni ska lära er allt om affärsekonomi, hur man disponerar tid, kompetenser och hur man uppnår en ökad försäljning. Vi kommer även att arbeta med sälj- och lönsamhetskalkyler.

Syftet med denna utbildning är att vi vill att alla ska förstå hur positionerna i butiken påverkar intäkter, kostnader och resultat i det dagliga arbetet.

Rätt bemanning och rätt kompetenser är den bästa kryddan för en bra försäljning.

 

Vi kommer bland annat att gå igenom dessa punkter:

 

  • Hur kan vi påverka våra affärer?
  • Hur kan vi uppnå bättre resultat?
  • Tidstjuvarna, hitta och eliminera.
  • Att öka marginaler.
  • Hur styr man verksamheten idag?
  • Hur påverkar rätt kompetens och bemanning våra affärer?
  • Ökad effektivitet är inte att springa fortare.
  • Resultatrapport.

 

  Saljspelet  

ByggoJarnhandlarskolan 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -