Anmälning till LiveDemo av Competence Tool

LiveDemo är en kostnadsfri demonstration av Competence Tool och våra metoder för att införa en effektivt kompetens- och utbildningsprocess på just din organisation. Under LiveDemo använder vi webbverktyg som möjliggör bra ljud och skärmdelningsmöjligheter.
 
Vi har stor erfarenhet att genomföra LiveDemo och dessa är uppskattade genom dess enkelhet och möjligheten till en skräddarsydd visning utifrån just Ert behov.

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -