Vi har ju som bekant ett ansvar för säkerheten i alla våra yrkesmässiga organisationer.

El är väl etablerat i installationer, maskiner och mycket av det material vi använder i daglig dags. Vi har ett ansvar att se till att elen är rätt ifrån början och även sköta den under tid. El är en uppenbar risk källa om man inte är medveten när en elfara kan uppkomma. Vi måste etablera en medvetenhet och förståelse om när den kan förekomma.

Som chef och ledare ska jag tydliggöra de roller som efterfrågas ifrån både myndighet och bransch. Dessutom ska jag veta att rätt kompetens finns för de elarbeten som förekommer.

Vi på P&L kan hjälpa dig att få ordning på detta både vi kompetensutveckling i specifika delar som t ex Elansvaret men också via konsulttjänster där vi hjälper dig att hitta rätt väg. I vår kurskatalog (Kurskatalog) så kan du se alla kurser och till vilak det finns öppna kurstillfällen.

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -