Målgrupp
Operativ personal i fjärr- och kraftvärmeverk.

Kunskapsmål
Att ge kursdeltagaren kunskaper och verktyg för att kunna optimera driften i den egna anläggningen med miljö, effektivitet och säkerhet i fokus.
Att ge kursdeltagaren tillgång till ett nätverk bestående av certifierade operatörer i andra verk, lärare, experter och forskare.
Att ge en samlad bild av fjärr- och kraftvärmeverkens betydelse i ett nationellt och internationellt energiperspektiv.

Genomförande
Utbildningen består av tre kursetapper under sex månader, kompletterat
med kvalificerade arbeten på egen anläggning i mellanperioderna.

P&L Nordic använder sig av Problembaserat Lärande, dynamiska gruppuppgifter, erfarenhetsutbyte och teori. En väl beprövad och mycket verkningsfull metodik. Grupparbeten och hemuppgifter är nivådifferentierade vilket ger utmaningar för alla deltagare i utbildningarna. Olika test och prov ingår i utbildningen och syftar till att säkerställa inlärningseffekten, samt att ge tillfälle till erfarenhetsbaserade diskussioner.

Ur kursinnehållet

 • Bränslen
 • Eldningsanordningar
 • Olika panntyper
 • Förbränningsteknik
 • Matarvatten
 • Vattnets cirkulation och ångbildning
 • Styr och reglerteknik
 • Energiteknik
 • Rökgasrening
 • Säkerhet
 • Miljöteknik
 • Utbildningskrav från AFS2017:3


Kurstider
Alla etapper startar kl. 09.15 dag 1.
Alla etapper slutar kl. 15.00 dag 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningstider 2019: 

Tillfälle 1 (Fullbokad)

Etapp 2: 8-10 oktober 2019 - Stockholm

Etapp 3: 10-12 december 2019 - Stockholm 

Utbildningstider 2020: 

Etapp 1: 21-23 januari - Stockholm

Etapp 2: 24-26 mars- Stockholm

Etapp 3: 29 september - 1 oktober- Stockholm

Priser:

Kurspriset är 43 200 SEK exkl. resor, kost och logi. Fakturering sker efter varje etapp med 14 400 SEK. Vi lämnar offert till företag som önskar certifiera merparten av de anställda. 

Kontaktperson:

Mats Petersson
0451-74 44 11

FjarrKraftvarme logo

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -