Certifiering FjarrKraftvarme 300

Planerade kursstarter >

En kommitté bestående av driftsansvariga i svenska och norska fjärr- och kraftvärmeverk, samt utbildaren P&L Nordic AB, har tillsammans utvecklat en utbildning för den personal som arbetar operativt med driften i anläggningarna. Förlagan är de certifierings-utbildningar som mycket framgångsrikt har bedrivits inom svensk skogsindustri sedan 1994. Utbildningen har rönt ett stort intresse med hittills över 300 certifierade operatörer.

 

Kursen utvecklas ständigt i den kommitté som är utsedd av branschen. Omtanken om operatören i den allt tuffare arbetsmiljön har gjort att många chefer vill ge sina operatörer chansen att lyckas i sina arbetsuppgifter, och att utveckla arbetet.

 

Certifieringsutbildning formar en branschstandard för det operativa arbetet i fjärr- och kraftvärmeverken. Tidigare certifieringsutbildningar i skogsindustrin har bl.a. gett företagen minskade försäkringspremier för anläggningarna, då försäkringsbolagen ansett att utbildningarna ger en bra förutsättning för ett ansvarsfullt arbetssätt.

 

Utbildningen sätter en kompetensstandard för operativt arbete i Fjärr- och Kraftvärmeverken och leds av en kommitté.

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -