pol.se använder cookies.

Förklara mera

Jag förstår

Cookies - "kakor"

Vi använder så kallade cookies av strikt tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på pol.se. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökaren kan inte spåras.

 

Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Stänger du av cookies kan det innebära att vissa delar av denna hemsida inte fungerar.Certifiering FjarrKraftvarme 300

Nästa utbildningsstart 2018: Start den 24 april

En kommitté bestående av driftsansvariga i svenska och norska fjärr- och kraftvärmeverk, samt utbildaren P&L Nordic AB, har tillsammans utvecklat en utbildning för den personal som arbetar operativt med driften i anläggningarna. Förlagan är de certifierings-utbildningar som mycket framgångsrikt har bedrivits inom svensk skogsindustri sedan 1994. Utbildningen har rönt ett stort intresse med hittills över 300 certifierade operatörer.

 

Kursen utvecklas ständigt i den kommitté som är utsedd av branschen. Omtanken om operatören i den allt tuffare arbetsmiljön har gjort att många chefer vill ge sina operatörer chansen att lyckas i sina arbetsuppgifter, och att utveckla arbetet.

 

Certifieringsutbildning formar en branschstandard för det operativa arbetet i fjärr- och kraftvärmeverken. Tidigare certifieringsutbildningar i skogsindustrin har bl.a. gett företagen minskade försäkringspremier för anläggningarna, då försäkringsbolagen ansett att utbildningarna ger en bra förutsättning för ett ansvarsfullt arbetssätt.

 

Utbildningen sätter en kompetensstandard för operativt arbete i Fjärr- och Kraftvärmeverken och leds av en kommitté.

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -