Det svenska KompetensCentrets huvuduppgift är att förse svenska slutkunder med kunskap och hjälp kring Profibus. Vi har under 20 års tid utfört konsultuppdrag och utbildningar i Profibus och erbjuder idag ett antal öppna kurser kring Profibus och fältbussar samt kundanpassade utbildningar.

Förutom de öppna kurserna genomför vi även utbildningar i felsökning av Profibus nätverk med inriktning på de verktyg som idag finns t ex. ProfiTrace, Profibus Mobile Monitor, Profibus Line Diagnosis etc.

Sedan 2001 är vi ackrediterade av Profibus International och kan garantera en objektiv information baserad på mångårig erfarenhet. 

Självklart kan vi utforma kundanpassade varianter av dessa utbildningar där vi kompletterar med övningar på kundens utrustning i existerande nät.

Utöver detta erbjuder vi hjälp med felsökning i existerande nät, uppmätning och upprättande av testprotokoll för nyinstallerade nät.

Sedan början på 2000-talet har vi haft ett samarbete med det Holländska kompetenscentret, Procentec, och är idag återförsäljare för deras felsökningsverktyg för Profibus.

PI CERTIFIED 300

Medlemsföretag

EA

simens POL logo oval personal

Malte

pepperl

Phoenix
   jor  

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -