pol.se använder cookies.

Förklara mera

Jag förstår

Cookies - "kakor"

Vi använder så kallade cookies av strikt tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på pol.se. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökaren kan inte spåras.

 

Om du vill kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Stänger du av cookies kan det innebära att vissa delar av denna hemsida inte fungerar.En certifieringsutbildning är en branschgemensam utbildning riktat mot befattningar i massa- och pappersindustrin samt inom kraft- och fjärrvärme. Har funnits sen 1994 inom skogsindustrin och sen 2006 inom kraft- och fjärrvärme.


Utbildningarnas innehåll, djup och krav har fastställs av branschspecifika kommittéer.


Innehållet i utbildningarna ska ge breddkunskaper inom fabrik och avdelning men också djupkunskaper inom befattningsområdet.

 
Utbildningarna är uppbyggda så här:
  • Teoretiska studier
  • Problembaserat lärande genom studier av praktikfall
  • Erfarenhetsutbyte
  • Tillämpningsuppgifter i egen anläggning
  • Kunskapsprov
  Certifieringsutbildning 001 SkogCertifiering 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -