En certifieringsutbildning är en branschgemensam utbildning riktat mot befattningar i massa- och pappersindustrin samt inom kraft- och fjärrvärme. Har funnits sen 1994 inom skogsindustrin och sen 2006 inom kraft- och fjärrvärme.


Utbildningarnas innehåll, djup och krav har fastställs av branschspecifika kommittéer.


Innehållet i utbildningarna ska ge breddkunskaper inom fabrik och avdelning men också djupkunskaper inom befattningsområdet.

 
Utbildningarna är uppbyggda så här:
  • Teoretiska studier
  • Problembaserat lärande genom studier av praktikfall
  • Erfarenhetsutbyte
  • Tillämpningsuppgifter i egen anläggning
  • Kunskapsprov
  Certifieringsutbildning 001 SkogCertifiering 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -