Välkommen till information om våra trainee-utbildningar.

Hur säkerställer ni nyanställdas kompetens?

Med systematisk träning och kunskap kommer du fortare in i din roll som processoperatör. Vi kan hjälpa dig att lägga upp, strukturera och träna dina nya processoperatörer med vår traineeutbildning. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakter:

Peter Karnatz - 0451-74 44 37 -

Anders Engqvist - 0451-74 44 17 -

Stefan Pettersson - 0451-74 44 10 -

  Back 2016 SkogCertifiering 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -