Vid all programmeringsutbildning, vare sig det gäller PC-programmering eller PLC-programmering, måste programmen kunna provköras mot en verklig maskin.

I utbildningssammanhang har man oftast inte råd eller resurser att använda ”riktiga” maskiner. Man tvingas att använda modeller av verkligheten. Dessa modeller ska vara så verklighetstrogna som möjligt. Det är också en fördel om modellens funktion är känd av alla.
Modellen ska ge kunskaper om hur ett styrproblem löses men den ska också ge exempel på hur en inkoppling av en maskin bör göras. Den ska kunna användas i felsökningsutbildning.

Med denna utbildningsmodell har vi försökt att göra en modell som kan möta alla krav. Alla människor känner till både hur en hiss fungerar och hur man sorterar saker. Kulsortering/Hissmodellen är därför mycket lämplig att använda i såväl grundläggande programmering som när det gäller avancerade funktioner. Problemlösningarna måste innefatta såväl logiska som sekventiella problem.

Hissmodellen är använd och utprovad i ett stort antal kurser för både nybörjare och de mer erfarna.

Läs mer på produktbladet: Klicka här!

  kulhissen 01

 

 

Läs mer på produktbladet: Klicka här!

  MAP 200

 

 

Läs mer på produktbladet: Klicka här!

  PNEUMATE 200

 

 

Läs mer på produktbladet: Klicka här!

  FMS 200

 

 

Läs mer på produktbladet: Klicka här!

  IPC 200

 

 

Läs mer på produktbladet: Klicka här!

  MAS 200

 

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -