LearnWARE är vårt omtyckta interaktiva utbildningsprogram. Både lärare och elever kan lätt följa upp resultatet av arbetet i LearnWARE.

Läraren får hjälp att rätta prov och att sätta betyg på hela klassen. Du som lärare får på så sätt mer tid att förklara, coacha och inspirera dina elever till en effektivare inlärning. Med hjälp av aktivitetspoängen ser läraren att eleverna tagit del av djupinlärningen. Vi har lagt ut aktivitetspunkter i produkten där eleven får poäng om han är aktiv och engagerad. LearnWARE testar elevens kunskap både före påbörjad utbildning (diagnosiskt test) men även under utbildningens gång med kapitel- och modultester.

När kursen är avklarad kommer ett slutprov som kontrollerar och sammanställer på ett tydligt sätt vad eleven har lärt sig.

Varför LearnWARE?

Vad är det som gör LearnWARE så bra.
Läs mer här!

Kontakter

Thomas Kullman - 0451-74 44 05

Martin Söderlund - 0451-74 44 16

Alexander Sjödin - 0451-74 44 18

  mittiprick  

LearnWARE 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -