Att planera den dagliga bemanningen på en avdelning eller verksamhet kan i vissa fall vara komplicerat och tidskrävande.

Med skiftplaneringsmodulen till Competence Tool får du hela företagets bemanning på ett och samma ställe. Så om någon person på företaget är frånvarande på grund av t ex sjukdom kan vem som helst gå in i skiftplaneringsmodulen och låta modulen ta fram förslag på ersättare utifrån kriterier som ni har beslutat.

Med utgångspunkt i de parametrar som ni prioriterat tittar modulen på hela arbetslaget och pusslar om för bästa lösning. Därmed säkerställer ni att ni får rätt kompetens och den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen.

- Minimera planeringstiden
- Främja mångkunnighet och rotation
- Alltid effektiv bemanning utifrån

    • Rätt kompetens
    • Arbetstidsregler
    • Övertidssaldo och dispenser
    • Utfyllnadstid

 

 

bemanning 001   Competencetool 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -