31 år av pedagogisk utveckling

Vår vision

P&L:s vision är ”Vi förenklar lärandet” och med denna vision för ögonen har vi jobbat sedan 1988.

Samarbete med kunder

Den allra mesta utvecklingen har skett i samarbete med våra kunder. Antingen genom att utveckla produkter tillsammans med dem, eller i det flertal stora utbildningsprojekt vi genomfört hos våra kunder.

En övergripande beskrivning av vår utveckling:

Bild: Milestones P&L Nordic AB

Kundernas utmaning – vår uppgift

Kundernas utmaning har ofta varit införandet av ny teknik, nya arbetsformer och detta sker ofta inom ramen för miljard-investeringar. Det är alltså mycket som står på spel.

Vårt första stora projekt var på Södra Mönsterås 1995 (4 miljarders investering). Vår metodik som bygger på noggrann kartläggning av nuläge, flexibilitet när det gäller val av utbildningsform och noggrann utvärdering valdes av Södra. Året efter fick vi ett liknande uppdrag på Södra Mörrum. Efter det har vi genomfört ett stort antal uppdrag.

Blev certifierade

Dessa uppdrag, och många till inom skogsindustrin, ledde till att vi 2005 fick ansvaret för Skogsindustrins Certifieringsutbildning. Denna är branschens sätt att säkra sin kompetens i takt med utvecklingen.

För närvarande arbetar vi med att ackreditera oss för det viktiga området Trycksatta kärl.

Fundera över om ni också bör ”Certifiera” er utbildningsmetodik. Det ger stora kunskapsfördelar och ännu större ekonomiska effekter. Om det inte görs riskerar ni att kasta pengarna i sjön när ni genomför utbildningar.

Vår metodik blev produkt

Utöver det har många koncerner valt att investera i vårt kompetensverktyg Competence Tool för att därigenom säkra en bra process. På detta sätt blir det enklare att starta nya förändringsprocesser eftersom nuläget alltid är uppdaterat. Att INTE ha denna koll ger ofta nödlösningar som är onödigt kostsamma eller onödigt ineffektiva.

Vi förenklar lärandet

Vi förenklar lärandet. Främst genom djupgående analys av kompetensbrister ställt i relation till de nya kompetenskrav som ställs. Noggrann kartläggning, säkrad baskompetens för varje yrkesgrupp, anpassad pedagogik för varje medarbetare, utvärdering längs processen och slututvärdering ger alltid resultat!

Bästa #Prestationshälsningar!

Peter Bengtsson

Veta mer?

Competence Tool (https://pol.se/kompetensstyrning/), ditt verktyg för att planera och utvärdera den kompetensutveckling som ger mest effekt på ert företag. Ger dig en överskådlig blick över nuläget och ger dig hjälp att planera framåt.

LearnWARE (https://pol.se/skolmaterial/), ditt verktyg för att genomföra individualiserad utbildning på ett flexibelt sätt. Med flera hundra tusen licenser sålda till industri och skola har de visat sig vara mycket effektiva. De ger dig dessutom ett kvitto på vad varje medarbetare faktiskt lärt sig.

Facebook
LinkedIn