Fordons- och transportprogrammet

Vi erbjuder följande programplan för Fordons och transport

Fordonsteknik - introduktion

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - basteknik

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - verkstad och elteknik

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - service och underhåll 1

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - service och underhåll 2

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - chassi och bromsar

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - kraftöverföring

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - förbränningsmotorer

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - system och diagnosteknik 1

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Personbilar - system och diagnosteknik 2

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

El- och hybridfordon 1

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Servicekunskap

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Elsäkerhet för alla

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Hydraulik

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Pneumatik

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Vad är learnware

Simulering

Simuleringar som motiverar eleverna att lära sig komplexa och invecklade tekniker på ett enkelt sätt. Det som skiljer LearnWARE mest mot konventionell utbildning så som böcker är rörliga bilder och simuleringar. Man kan snabbt och enkelt se vilka följder som blir resultatet av sitt handlande.

Färg, form och animationer

Vi tycker att det är viktigt att produkterna känns nya och fräscha för att lättare fånga upp elevernas intresse. Färg och form gör att tråkiga utbildningsdelar kan kännas lättare och roligare. Rörliga bilder och rörliga skeenden tillsammans med interaktivitet och ljud är det som man aldrig kan skapa i traditionell utbildningsform så som böcker.

Uppföljning

Både lärare och elever kan lätt följa upp resultatet av arbetet i LearnWARE. Läraren får hjälp att följa elevernas arbete och att sätta betyg på hela klassen. Man får också en bra överblick på om någon behöver mer hjälp eller har halkat lite efter.

test och feedback

LearnWARE testar eleven dels innan man startar produkten med diagnosiskt prov för att se vad man kan och sedan testas man under hela utbildningen. Detta ger både elev och lärare en bra feedback på vad man har förstått och vad man behöver läsa mer om.

aktivitetspoäng

Med hjälp av aktivitetspoängen ser läraren att eleverna tagit del av djupinlärningen. Vi har lagt ut ett antal aktivitetspunkter där eleven får poäng om han/hon är aktiv och jobbar bra i produkten.

lätt att använda

Det är enkel att använda LearnWARE, all navigering är tydligt markerad och ligger på ett ställe. Alla PLC, regulatorer, reglerventiler likaväl som pneumatiska cylindrar beter sig precis som i verkligheten. Bra för inlärningen.

LearnWARE

Läraren får hjälp att rätta prov och att sätta betyg på hela klassen. Du som lärare får på så sätt mer tid att förklara, coacha och inspirera dina elever till en effektivare inlärning. Med hjälp av aktivitetspoängen ser läraren att eleverna tagit del av djupinlärningen. Vi har lagt ut aktivitetspunkter i produkten där eleven får poäng om han är aktiv och engagerad. LearnWARE testar elevens kunskap både före påbörjad utbildning (diagnosiskt test) men även under utbildningens gång med kapitel- och modultester.

INFORMATION OM VÅRA TEKNIKUTBILDNINGAR

Vänder sig till redan certifierade operatörer och andra medarbetare med teknik- och personalansvar. Syftet är att väcka gamla kunskaper samt tillföra nya. Utbildningen genomförs i seminarieform vilket innebär en kombination av kortare föreläsningar, praktikfallsdiskussioner och mycket erfarenhetsutbyte.

Vi rekommenderar att man 2–5 år efter certifiering deltar i lämplig påbyggnad.

En teknikutbildning är en sammanfattning av certifieringsutbildningarna (alla etapperna) och vänder sig till produktionsledare, tekniker, ingenjörer, arbetsledare, m.fl. Kurserna ger målgruppen insikt och ökad förståelse i de olika certifieringsprogram som operatörerna går igenom men också en djupare

kunskap inom processavsnitten.