MASSA PAPPER & KRAFT OCH FJÄRRVÄRME

Färre personer ska producera mer. I takt med att utrustningen blir mer komplex krävs det ständigt kompetensutveckling och kompetenssäkring.

Ökad kunskap och förståelse skapar säkerhet, trygghet och förståelse i yrkesrollen. Det bidrar till en positiv attityd och status i befattningen vilket motiverar till ett aktivt arbete med att optimera processerna baserad på erfarenhet och tekniskt kunnande.

Färre personer ska producera mer. I takt med att utrustningen blir mer komplex krävs det ständigt kompetensutveckling och kompetenssäkring.


Certifiering

P&L är sedan 2005 utvald partner för att genomföra certifierings-utbildningar åt branschen

Teknikutbildning

För redan certifierade operatörer och andra medarbetare med teknik- och personalansvar.

Traineeutbildning

Färdiga beprövade koncept som enkelt kan anpassas för olika pappers- och massabruk.  

E-learning

E-learning som är framtagen speciellt för- och tillsammans med branschen.