Teknikutbildning

Vänder sig till redan certifierade operatörer och andra medarbetare med teknik- och personalansvar. Syftet är att väcka gamla kunskaper samt tillföra nya. Utbildningen genomförs i seminarieform vilket innebär en kombination av kortare föreläsningar, praktikfallsdiskussioner och mycket erfarenhetsutbyte.

Vi rekommenderar att man 2–5 år efter certifiering deltar i lämplig påbyggnad.

En teknikutbildning är en sammanfattning av certifieringsutbildningarna (alla etapperna) och vänder sig till produktionsledare, tekniker, ingenjörer, arbetsledare, m.fl. Kurserna ger målgruppen insikt och ökad förståelse i de olika certifieringsprogram som operatörerna går igenom men också en djupare
kunskap inom processavsnitten.

Teknikutbildningar

• Kokeriseminarium
• Blekeriseminarium
• Säkerhet i Sodahus för arbetsledare och driftledare
• Säkerhet i Sodahus
• Sulfatmassatillverkning
• Papperstillverkning
• Fastbränsleseminarium
• Förberedande utbildning för pannoperatörer som skall utföra personcertifieringstest mot AFS2017:3

 Läs mer och anmäl dig i vår kurskatalog