Teknikutbildning

Information om våra teknikutbildningar

Vänder sig till redan certifierade operatörer och andra medarbetare med teknik- och personalansvar. Syftet är att väcka gamla kunskaper samt tillföra nya. Utbildningen genomförs i seminarieform vilket innebär en kombination av kortare föreläsningar, praktikfallsdiskussioner och mycket erfarenhetsutbyte.

Vi rekommenderar att man 2–5 år efter certifiering deltar i lämplig påbyggnad.

En teknikutbildning är en sammanfattning av certifieringsutbildningarna (alla etapperna) och vänder sig till produktionsledare, tekniker, ingenjörer, arbetsledare, m.fl. Kurserna ger målgruppen insikt och ökad förståelse i de olika certifieringsprogram som operatörerna går igenom men också en djupare kunskap inom processavsnitten.

Våra teknikutbildningar

kokeriseminarium

blekeriseminarium

säkerhet i Sodahus för atbetsledare och driftledare

säkerhet i sodahus

sulfatmassatillverkning

papperstillverkning

fastbränsleseminarium

förberedande utbildning för passoperatörer

SOM SKA UTFÖRA PERSONCERTIFIERINGSTEST MOT AFS 2017:3