El- och energiprogrammet

LearnWARE

Learnware

 • Belysningsteknik
 • Datorteknik
 • Drift process
 • Drift tillverkning
 • Elektronik Elinstallationer
 • Ellära – Fördjupning
 • Elkraftteknik
 • Elektromekanik
 • Ellära – Grund
 • Energiteknik
 • Fastighetsautomation
 • Elmotordrivsystem
 • Elmotorstyrning
 • Kommunikationsnät 1
 • Larm- övervakning- och säkerhet
 • Hydraulik
 • Kommunikation
 • Mät- & Styrteknik
 • Mätteknik
 • Mekatronik
 • Mät- & Reglerteknik
 • Programmerbara styrsystem
 • Reglerteknik – Grund
 • Pneumatik
 • Praktisk ellära
 • Servicekunskap
 • Servoteknik
 • Reglerteknik – fördjupning
 • Schemaläsning
 • Styrteknik – Fördjupning
 • Styrteknik – Avancerad
 • Skötsel av elanläggning
 • Styrteknik – Grund
 • Verkstadsteknik

Utbildningsmodeller