Företagsutveckling och certifiering

Vi på P&L menar att det är summan av vad man kan, får tillåtelse till att göra samt den egna viljan som avgör hur mycket man kommer att göra (beteende).​

Massa, papper, kraft och fjärrvärme

Operatörer- och underhållspersonal

Certifiering av pannoperatörer

LearnWARE Safety

Kompetensutveckling när den är som bäst!

Vi erbjuder kompetensutveckling. Vi hjälper er med alla delarna och fyller behoven med de aktiviteter som er verksamhet behöver. Oavsett om ni är industriföretag, utbildningsverksamhet, skola, offentlig förvaltning eller myndighet. 

INFORMATION OM VÅRA TEKNIKUTBILDNINGAR

Vänder sig till redan certifierade operatörer och andra medarbetare med teknik- och personalansvar. Syftet är att väcka gamla kunskaper samt tillföra nya. Utbildningen genomförs i seminarieform vilket innebär en kombination av kortare föreläsningar, praktikfallsdiskussioner och mycket erfarenhetsutbyte.

Vi rekommenderar att man 2–5 år efter certifiering deltar i lämplig påbyggnad.

En teknikutbildning är en sammanfattning av certifieringsutbildningarna (alla etapperna) och vänder sig till produktionsledare, tekniker, ingenjörer, arbetsledare, m.fl. Kurserna ger målgruppen insikt och ökad förståelse i de olika certifieringsprogram som operatörerna går igenom men också en djupare

kunskap inom processavsnitten.

Kompetensutveckling när den är som bäst!

Vi erbjuder kompetensutveckling. Vi hjälper er med alla delarna och fyller behoven med de aktiviteter som er verksamhet behöver. Oavsett om ni är industriföretag, utbildningsverksamhet, skola, offentlig förvaltning eller myndighet.