företagsutbildning och certifiering

Vi på P&L menar att det är summan av vad man kan, får tillåtelse till att göra samt den egna viljan som avgör hur mycket man kommer att göra (beteende).

Beteendeförändring

Kan är det utbildning och tidigare erfarenheter tillför. Får är det som blir tillåtet att göra när man fått mer kunskap. Vill är den motivation hen själv har för att genomföra förändringarna av kan och får. Uppnås med ”varför”, återkoppling och uthållig kommunikation. Ju mer personen kan, får och vill, desto mer växer det denne gör.​