Välkommen till LearnWARE SAFETY

Vi tror på att lärande ska vara engagerande och minnesvärt. Genom att använda interaktiva metoder, realistiska scenarier och praktiska simuleringar skapar vi en utbildningsupplevelse som håller utbildningsdeltagaren engagerad och aktiv.  

Vi står vid er sida genom hela utbildningsprocessen – från att identifiera era utbildningsbehov till att leverera anpassade lösningar för ett långsiktigt samarbete. Vår vision är att göra säkerhet och kompetens till en naturlig del av er verksamhet.  

Med en stolt historia på tre decennier som utbildningsleverantör och en innovativ utbildningsprocess, kan vi tillsammans skapa en framtid där kunskap är nyckeln till framgång och trygghet.

Låt LearnWARE Safety bli en integrerad del av ert företags utbildningsprocess och en nyckelkomponent för att verifiera och upprätthålla aktuell kunskap inom arbetsmiljö och säkerhet. 

Genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra era anställdas kunskaper kan ni säkerställa att företaget är på rätt spår mot en säkrare och mer effektiv arbetsmiljö. 

Effektiv inlärning

Engagerande och verifierande utbildningsmetoder.

Kostnadseffektivt

Kvalitet till rimliga priser.

Anpassat

Uppdaterat enligt Arbetsmiljöverkets senaste föreskrifter.

Lättillgängligt

Vi levererar utbildningen direkt till era medarbetare.

Påminnelser 

Vi meddelar både utbildningsansvarig och medarbetare vid förnyelse av utbildningsbevis 

Samlade utbildningsintyg

Vi hjälper er att hålla koll på era utbildningsbevis och intyg.

Support

Vi finns alltid tillgängliga via telefon och mejl.

GDPR

Säkerställer hantering och lagring av data enligt dataskyddsförordningens lagar och regler.

Användarvänlig plattform

Enkel att använda och navigera.

Omtanke

Värnar om medarbetarnas säkerhet och framgång.

Erfarenhet

Tre decennier som utbildningsleverantör.

Kvalité

Utbildningsmaterial som säkerställer dagens standard.

Utbildningar

Allmän ställningsbyggnad 2-9 meter

Kursen har som mål att förmedla grundläggande kunskaper som krävs för att hantera byggnadsställningar som sträcker sig i höjd från 2 till 9 meter. Dessa färdigheter kommer att förse deltagarna med den kompetens som krävs för att säkerställa att ställningarna är stabila, säkra och funktionella, och därigenom bidra till en tryggare och mer effektiv arbetsmiljö.

Fallskydd

Målet med kursen är att säkerställa säkerheten och välbefinnandet för personer som utför arbetsuppgifter på höga platser eller i situationer där det finns en betydande fallrisk. Denna utbildning är nödvändig eftersom fallolyckor är en av de allvarligaste arbetsplatsolyckorna som kan inträffa och ofta leder till allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Säkra lyft

Att utföra lyft på arbetsplatsen är en viktig arbetsuppgift som ofta förekommer inom många olika branscher och yrkesområden. För att säkerställa att dessa lyft utförs på ett säkert och effektivt sätt krävs flera avgörande faktorer som vi kommer att ta upp.

Lift - teori

Eftersom liftar är synonymt med höga höjder och tunga maskiner är det mycket viktigt att det finns kompetens och utbildning inom ert företag. Denna utbildning förser deltagare med relevant information om olika liftars egenskaper och dess manövrering. Kursen behandlar säkerheten i att förstå vilka risker som är kopplat till arbetet, samt veta vilka åtgärder som bör göras.

Buller

Det är många i Sverige som dagligen arbetar i bullriga miljöer. Kursen syftar till att förstå varför man ska förbättra arbetsmiljön avseende buller samt om vad man göra för att minska buller.

Instruerad person

Det här är en kurs för personer som ska arbeta nära farliga elanläggning vid skötsel- och underhållsåtgärder. Kursen förser deltagare med nödvändiga kunskaper för att utföra sådant arbete som en instruerad person gör.