OM P&L nordic ab

Vi förenklar lärandet! Det finns de som säger att den viktigaste konkurrenskraften är lärandeförmåga. Både för individer och organisationer. Därför viger vi vårt liv åt att utveckla lärandeverktyg som förenklar och effektiviserar lärandet i organisationer och i skolan. På riktigt.

Vi vet att ALLA kan

Vi har alltid varit övertygade om att den viktigaste resursen i ett företag är människorna. Genom att ge medarbetarna möjligheten att bli sitt bästa jag kan företaget åstadkomma stordåd. Detsamma gäller i skolans värld, genom att ge eleverna/studenterna en bra lärmiljö åstadkoms mycket bättre resultat. Det finns naturligtvis de som säger att det finns de som INTE kan. Vi har dock ännu inte stött på någon sådan person. Så det återstår att bevisa för oss. Det har naturligtvis funnits personer som har varit svårare att övertyga om att de verkligen kan, men det är ju vårt jobb att göra det. Genom att driva förändring med hjälp av motiverade människor, från strategi till genomförande, gör vi det möjligt för verksamheter att öka sin konkurrenskraft i en föränderlig omvärld. Vi omvandlar kunskap till affärsnytta. Vi är kända för vårt personliga engagemang och fokus på helheten.

Vi vet att ALLA är olika

Vi har alltid varit övertygade om att alla människor är olika. Alla har sina egna styrkor och svagheter. Alla har sina egna motivationsfaktorer. Vi andra behöver bara vara lyhörda och förstå vilka dessa faktorer är. Självklart finns det något som motiverar alla, såsom uppmärksamhet, visad tilltro och att bemästra sitt liv eller arbete. Vi på P&L har vigt vårt liv åt att göra lärandet enklare. På jobbet eller i skolan.

Vi tror också på ... EKO

Att det mesta kan göras hur komplicerat som helst. Eller hur enkelt som helst. Enkelhet är för oss en dygd, och därför en av våra viktigaste värderingar. De andra är Kompetens och Omtanke. Enkelhet - vi förenklar för våra kunder genom bra lärandeverktyg och genom att vara enkla att ha att göra med. Vi förenklar så långt det är möjligt, men inte mer. Kompetens - vi strävar efter att ha branschens högsta kompetens när det gäller lärande, avancerad programutveckling och utvärdering av kompetens. Omtanke - alla våra aktiviteter visar på omtanke om våra kunder, och dess medarbetare. Omtanke betyder också att "tänka om", att våga tänka nytt. Vi vill att ALLA ska förstå!.

Om vårt erfarna och engagerade team

Lyckas är enkelt. Man måste bara tänka på allt. P&L har varit i branschen sedan 1988. Under denna tid har vi skapat oss själva massor av erfarenheter. Från utbildning på produktionsgolvet, till hur man utvecklar de mest motiverande lärverktygen, till vilken utbildningsform som fungerar bäst i varje situation. Vi har gjort alla fel (nästan) som går att göra. Som Mandela sade "I never lose, I either learn or I win". Vi har lärt oss mycket om hur man inte ska göra, men också mycket om vad som fungerar bäst.