Vad är APL by learnWARE

APL By LearnWARE

APL By LearnWARE är en app där eleven registrerar allt som har med sin APL att göra.

En Social Media-inspirerad Plattform

Vi har skapat en plattform som påminner om sociala medier, eleven känner därmed trygghet och igenkänning.

Snabb Feedback och Närvaroöversikt

Du som lärare får snabbt feedback och information angående elevens närvaro genom daglig in/utcheckning.

Geografisk Incheckning

Till incheckningen sparas en geo-tagg som visar var eleven är vid incheckning, på så vis behöver ingen annan part involveras för att verifiera närvaro.

Daglig Registrering av Aktiviteter

Under dagen registrerar eleven vad man gör med hjälp av bild och text samt taggar en kurs med tillhörande arbetsmoment.

Automatisk Sammanställning

Alla moment och timmar sammanställs för att få en snabb, enkel och säker registrering på vilka kurser och arbetsmoment som genomförts.

Anpassningsbara Mallar

Plattformen tillhandahåller färdiga mallar för kurser och arbetsmoment klara att använda direkt som de är eller anpassas och justeras för just era behov och önskemål.

Enkel Rollfördelning

Rollen som lärare och handledare blir extremt enkel och lättarbetad då dessa roller endast följer upp och ger feedback på elevens dagliga arbete och närvaro.

Tillgänglighet

Appen finns att ladda hem i både App Store och Google Play.

För mer information, besök våra APL-sidor i appbutikerna

Såhär gör vi APL enkelt, smidigt och alltid tillgängligt