INTEGRITETSPOLICY

Mot bakgrund av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vill vi ge dig information om hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in

När du anmäler dig till någon av våra kurser samlar vi in de uppgifter vi behöver för att kunna administrera din plats på vald kurs samt kunna skicka fakturan på deltagaravgiften. Det är t ex namn, titel, telefonnummer, mailadress, arbetsgivare och arbetsgivarens adress. Vi sparar även personuppgifter för att du skall kunna få ut din utbildningshistorik och intyg även efter avslutad utbildning.

Vi samlar även in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du kommunicerar med oss via mail, telefon eller andra kanaler där du registrerar dig. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från offentligt tillgängliga källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av arrangemang som vi erbjuder.

Hur vi använder personuppgifterna

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:

  • kunna administrera din plats om du anmält dig till någon av våra kurser
  • tilldela licens till interaktiva läromedel
  • maila nyhetsbrev och information om våra arrangemang
  • skicka foldrar med posten om våra arrangemang
  • Vi gör inte dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Hur vi delar information vi samlar in

Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, t ex hotell och tryckerier.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att genomföra kurser och kommunicera med dig om vår verksamhet och våra arrangemang.

Registerutdrag

Du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som finns sparade om dig och att få dessa rättade om de är felaktiga. Vissa uppgifter kan du i vissa fall begära ska överföras i maskinläsbart skick till annan personuppgiftsansvarig. I de fall då du samtyckt till behandlingen har du när som helst rätt att dra tillbaka detta samtycke.

Avregistrering

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. 

Vid frågor kontakta oss på info@pol.se