MASSA PAPPER & KRAFT OCH FJÄRRVÄRME

E-learning

E-Learning

P&L har ett brett utbud av interaktiva E-learningar speciellt
framtagna för branschen.

Kurserna behandlar sulfatfabriken, återvinningen, fysik, kemi, automation m.m.
Se komplett utbud i vår kurskatalog:

Länk till kurskatalog