Certf - fjarr bright - logogo

certifiering

Certf - skog white blue bg - logogo

Information om certifieringen

Vad är en certifiering?

 

En certifieringsutbildning är en utbildning där befattningsområdet kunskapssäkras i en väl definierad utbildningsplan. Innehållet är framtaget i samarbete med branschkommittéer för att säkerställa rätt syfte och mål. Utbildningen ska ge ökad förståelse, säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet.

En certifieringsutbildning bidrar också till viktigt erfarenhetsutbyte mellan operatörer och befattningar internt på det egna bruket men också mellan övriga bruk och koncerner. Ökad kunskap och förståelse skapar säkerhet, trygghet och förståelse i operatörsrollen.

Det bidrar till en positiv attityd och status i befattningen vilket motiverar till ett aktivt arbete med att optimera processerna baserad på erfarenhet och tekniskt kunnande.

En ökad kunskap bidrar också till ökad vilja och ansvar, bättre förståelse för teknisk utveckling och innovationer vilket bidrar till minskade kostnader, ökad produktion och minimal miljöpåverkan. För att förstå en fabrik och dess processers komplexa villkor behövs en gedigen grundkunskap, och den får man när man är Certifierad.

 

Våra certifieringar

kokericertifiering

tmp/ctmp-certifiering

blekericertifiering

torkmaskincertifiering

returfibercertifiering

indunstningscertifiering

vitlutcertifiering

CERT I REGLEROPTIMERING FÖR UNDERHÅLL

sodahuscertifiering

fastbränslecertifiering

laboratoriecertifiering

pappers- kartongmaskincertifiering

tissuecertifiering

rullmaskincertifiering

VEDGÅRD & RENSERICERTIFIERING

CERT FÖR OPERATÖRER I REGLERTEKNIK