certifiering

INFORMATION OM CERTIFIERINGEN​

En certifieringsutbildning är en utbildning där befattningsområdet kunskapssäkras i en väl definierad utbildningsplan. Innehållet är framtaget i samarbete med branschkommittéer för att säkerställa rätt syfte och mål. Utbildningen ska ge ökad förståelse, säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet.

En certifieringsutbildning bidrar också till viktigt erfarenhetsutbyte mellan operatörer och befattningar internt på det egna bruket men också mellan övriga bruk och koncerner. Ökad kunskap och förståelse skapar säkerhet, trygghet och förståelse i operatörsrollen.

Det bidrar till en positiv attityd och status i befattningen vilket motiverar till ett aktivt arbete med att optimera processerna baserad på erfarenhet och tekniskt kunnande.

En ökad kunskap bidrar också till ökad vilja och ansvar, bättre förståelse för teknisk utveckling och innovationer vilket bidrar till minskade kostnader, ökad produktion och minimal miljöpåverkan. För att förstå en fabrik och dess processers komplexa villkor behövs en gedigen grundkunskap, och den får man när man är Certifierad.

Certf - fjarr bright - logogo
Certf - skog white blue bg - logogo

certifieringAR

• Vedgård & Rensericertifiering
• Blekericertifiering
• Kokericertifiering
• TMP/CTMP certifiering
• Torkmaskincertifiering
• Returfibercertifiering
• Indunstningscertifiering
• Vitlutcertifiering
• Sodahuscertifiering
• Fastbränslecertifiering
• Laboratoriecertifiering
• Pappers- Kartongmaskincertifiering
• Tissue certifiering
• Rullmaskincertifiering
• Certifiering i regleroptimering för Underhåll
• Certifiering av operatörer i reglerteknik

Läs mer och anmäl dig i vår kurskatalog