Du visar för närvarande Att bli #Litebättrevarjedag

Att bli #Litebättrevarjedag

Hur säkerställa gruppens kompetensbrister?

En av många orsaker till att någon person visar en ovilja att lära nytt kan vara rädsla att misslyckas. Men en lika vanlig orsak är att vederbörande tror att hen redan kan allt i sitt jobb. Och kanske också tror att just den kompetensen kommer att räcka flera år framöver.

Det säkraste sättet att förhindra dig själv från att lära dig ett ämne är att tro att du redan vet allt om det.

Enkla metoder

Alltså, en viktig uppgift för en ledare är att tydligt visa alla vilka kompetensbrister som finns i gruppen. Självklart på ett omtänksamt sätt!

Detta kan göras på många sätt och nedan beskrivs några enkla metoder som ledaren kan använda. Om dessa används återkommande kommer effekterna ganska omgående att visa sig.

Grupplärande, en effektiv metod

Enkla möten

Att ställa några enkla frågor vid varje ”möte” med respektive är en bra början. Målet är att börja kartlägga de brister som vederbörande upplever. Bra övergripande frågor som kan ställas om nuläget:

  • ”Vilka situationer känns jobbiga/otillräckliga för dig på jobbet”?
  • ”Har andra i din grupp upplevt att de inte har tillräcklig trygghet i att genomföra jobbet”?
  • ”Vad gör att du inte kommer att nå de mål du satt upp”?

Lärande-möten

För att fokusera på de kompetensbrister som redan är uppenbara för vederbörande kan dessa frågor ställas:

  • ”Vad behöver du bli bättre på kommande vecka”?
  • ”Hur ska du göra”?
  • ”Ska du göra på något nytt sätt”? ”Eller mer av samma”?
Fokus på lärande under veckomöten

Utvärderingsmöte

För att sprida kunskapen om kompetensbrister, och involvera alla medarbetarna, kan denna typ av frågor ställas exempelvis under veckomöten:

  • ”Vad har gått bra senaste veckan”?
  • ”Vad har ni lärt er senaste veckan”?
  • ”Vad bör göras mer av”?

Bästa #Prestationshälsningar!