Att vara Överens i förväg

Skapa möjligheter

Du kan inte få människor att ändra sig. Men du kan skapa en miljö där de väljer att ändra sig. Det är en sanning som är svår att värja sig mot. Människors val att förändra sig är, i varje fall i vårt samhälle, oftast frivilliga. Nya val görs av människor som ser ett nytt landskap, nya alternativ och nya möjligheter.

En ledares viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för människor att välja ett bättre sätt att göra sitt jobb.

Engagera varandra

Ett sätt att ge människor bättre förutsättningar är att ha en tydlig, och gemensam, bild av vart ni vill. Människor som ingår i en grupp som vill samma sak har en förvånansvärt hög potential!

Att vara överens i förväg är en vinnande strategi. Pär Mårts, fd förbundskapten i Tre kronor, pratade mycket om att ”byta bilder med varandra”. Att verkligen involvera ALLA i kreativa diskussioner om framtiden.

Vi har vid ett flertal tillfällen genomfört projekt med kunder där vi tillsammans med ledare och medarbetare tagit fram en Överenskommelse.

Ett exempel på hur en sådan kan se ut:

Bild: Exempel på en Överenskommelse för en grupp på en IT-avdelning.

En Överenskommelse kan göras betydligt enklare än ovanstående, med färre to-do-punkter etc. Men det viktigaste är att Överenskommelsen diskuteras ofta, gärna vid vecko- eller månadsmöte.

Bästa #Prestationshälsningar!

Facebook
LinkedIn