Enkelhet är vårt motto

Enkelhet är vårt motto

Efter 31 år i branschen har vi förstått i varje fall en sak; alla ledare vill verkligen utveckla sin personal. Men, det finns SÅ mycket annat som måste göras. Vi har full respekt för denna utmaning efter att ha sett den vardag som de flesta ledare lever i. Och nedan presenterar vi ETT sätt att lösa denna utmaning.

”Jag måste bara fylla i detta Excel-arket, sedan ska jag ….”

Frågor som ledare brukar få

Ledare brukar berätta att de ofta får frågor om lagets eller avdelningens kompetens. Antingen från en överordnad eller kanske från HR-avdelningen.

  • ”Har du koll på gruppens kompetens?”
  • ”Vet du vilken utbildning varje medarbetare behöver?”

Eller kanske från en konsult som ringer och ställer dessa frågor:

  • Vi erbjuder en högeffektiv kurs i Stockholm till det facila priset av endast 8 000 kr/dag. Är du intresserad?
  • Behöver du hjälp med att sondera lärande-behovet?

Det är då lätt som upptagen ledare att sätta igång processer som man kanske inte har resurser att dra i mål. Vilket brukar skapa dåligt samvete.

Ett viktigt val

Men det finns ett val; man behöver inte bygga på Rom på en dag, inte ens på en månad.

Det viktigaste är att lägga de första stenarna på plats. Ytterligheterna kan visas med dessa två exempel:

  1. Gör en fullständig genomgång av alla arbetsuppgifter, nedbrytning av varje uppgift i skills och gör sedan träningsplaner för varje skills.
  2. Eller gör bara en enkel enkät för att komma ur startgroparna.

Det första alternativet KAN bli att ta sig vatten över huvudet. Det andra alternativet är att ta processen i små steg. Kunskap, kompetens och motivation byggs sten för sten.

Innehållet i en enkät kan vara väldigt generellt, eller mycket specifikt riktat mot den arbetsuppgift som medarbetaren är satt att göra. Det viktiga är att entusiasmera genom att involvera. Människor som får chansen att påverka gör oftast det.

Hur hjälper det dig?

En konsekvens av det förenklade arbetssättet med enkäter är att du som chef inte tömmer ”batteriet” på en enda stor satsning utan ser till att det finns kraft, och lust, att ta nästa steg. En annan konsekvens är att alla medarbetarna involveras, och det är viktigt. På det sättet är ni många som tar ansvar för processen.

Börja smått

De senaste åren har vi insett att det finns ett behov på många företag att ”ringa in” kompetensbrister, att förenkla lärandet. Därför har vi på flera företag genomfört ett antal enkla enkäter som sätter fingret på de brister, och möjligheter, som ger snabbast resultat att aktivera.

Med detta arbetssätt arbetar ni top-down även med ert lärande. Ni ringar in de stora frågorna, fokuserar på dessa och sedan fördjupar ni gradvis era ansträngningar att se till att ge varje medarbetare chansen att göra ett bra jobb. Det ökar chansen att varje medarbetare vill bli sitt bästa jag på jobbet.

Bästa #Prestationshälsningar!

Facebook
LinkedIn