El-och energi

Färre personer ska producera mer. I takt med att utrustningen blir mer komplex krävs det ständigt kompetensutveckling och kompetenssäkring.

Ökad kunskap och förståelse skapar säkerhet, trygghet och förståelse i yrkesrollen. Det bidrar till en positiv attityd och status i befattningen vilket motiverar till ett aktivt arbete med att optimera processerna baserad på erfarenhet och tekniskt kunnande.