Opartiskhet och oberoende

P&L Nordic AB är organiserad inom 6 områden; utveckling e-Learning, utveckling kompetenssystem, utbildning massa-papper och kraft-fjärrvärme, sälj och marknadsföring samt personcertifiering.

Personregister och system för personcertifiering är helt avskilt från det område som arbetar med utbildning. Ett strikt behörighetssystem styr tillgången på information.

Högsta ledningen på P&L Nordic AB har infört dokument och implementerat rutiner för att upprätthålla och utveckla ledningssystemet samt att ständigt förbättra dess verkan och ge support till att uppfylla kraven i ”Allmänna krav på organ som certifierar personer”, ISO/IEC 17024:2012.

Detta görs genom att:

– Säkerställa opartiskhet och oberoende och hantera eventuella intressekonflikter och objektivitet i certifieringsprocessen.

– Inte ta ställning eller antyda att certifieringen blir enklare, går lättare eller blir billigare ifall en viss specifik utbildning från en utpekad utbildningsleverantör genomgås.

– Vara ansvarig för opartiskhet i certifieringsaktiviteter och inte tillåta finansiella eller andra påtryckningar för att kompromettera vår opartiskhet och oberoende.

Hela processen genomsyras av sekretess, opartiskhet och likabehandling av *sökande, kandidater, certifierade personer och intressenter.

*Sökande, kandidat, certifierad person
Rollerna beskriver individens olika faser i certifieringsprocessen