Vi vet att ALLA kan!
Det är utgångspunkten för oss på P&L Nordic AB.

Kompetensutveckling när den
är som bäst!

Vi erbjuder kompetensutveckling. Vi hjälper er med alla delarna och fyller behoven med de aktiviteter som er verksamhet behöver. Oavsett om ni är industriföretag, utbildningsverksamhet, skola, offentlig förvaltning eller myndighet

Split-image-second

Vårt erfarna och engagerade team

Lyckas är enkelt. Man måste bara tänka på allt.

P&L har varit i branschen sedan 1988. Under denna tid har vi skapat oss själva massor av erfarenheter. Från utbildning på produktionsgolvet, till hur man utvecklar de mest motiverande lärverktygen, till vilken utbildningsform som fungerar bäst i varje situation.

Vi har gjort alla fel (nästan) som går att göra. Som Mandela sade “I never lose, I either learn or I win”. Vi har lärt oss mycket om hur man inte ska göra, men också mycket om vad som fungerar bäst.