Du visar för närvarande Vilka av dina medarbetare är pigga på att utveckla sig?
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Vilka av dina medarbetare är pigga på att utveckla sig?

Rätt mindset för ökad prestation

Growth respektive Fixed mindset är populära begrepp som ofta förekommer i förändringsarbeten och utbildningar. Men vad betyder egentligen begreppen och var kommer de ifrån? Och vad betyder de för prestationen i din grupp?

Har du ett Tillväxt mindset?

De som har ett Tillväxt mindset tror att deras förmågor är utvecklingsbara. Ju mer de tränar, ju hårdare de arbetar och ju mer de samarbetar med och lär av andra desto starkare och effektivare blir de.

Eller ett Fixed mindset?

De med Fixed mindset tror att deras förutsättningar bestäms av deras gener. Det är bara att acceptera, precis som sin egen längd. Inte mycket att göra åt, alltså. Det är helt enkelt inte lönt att anstränga sig särskilt mycket.

Ökad prestation i din grupp
Growth mindset, nyfiken och vetgirig

Hur du kan förstå andras mindset

Det är inte nödvändigt att vi själva är medvetna om vilket mindset vi huvudsakligen har. Men Carol Dweck (se nedan) påstår att det går att avgöra utifrån våra beteendemönster. Främst går det att se på hur individer reagerar på misslyckande och motgångar. De med Fixed mindset är rädda för att misslyckas för att det ger en negativ bild av deras förmågor.

De som har ett Growth mindset är inte alls rädda för att misslyckas, utan ser det som en stor möjlighet till lärande och utveckling. Som Mandela sa ”I never lose, I either win or learn”.

Vilket mindset är ”bäst” för ökad prestation?

Först och främst måste påpekas att alla människor har både Fixed och Growth mindset, men vi har oftast mer av det ena än det andra. Men, de som har Growth mindset tenderar att uppnå mer än de med tonvikt på fixed mindset. Främst för att de lägger mer energi på att utvecklas och lära.

Att öka prestation i din grupp
Att lära är att bygga för framtiden

Öka prestationen i din grupp

Carol Dwecks forskning visar på ett tydligt sätt att varje individs inställning till lärande är avgörande för både utveckling och prestationer. Därför borde alla fundera på hur de kan förstärka sitt Growth mindset och hantera Fixed mindset på att klokt sätt.

En viktig uppgift för ledare, och grupper, är därför att öka fokuset på lärande och samarbete och att uppmärksamma varandras framsteg. #EnTIMMEomdan kan räcka.

Bästa #Prestationshälsningar!

PS. Carol Dweck är professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation och personlig utveckling. Hennes mest kända bok är ”Mindset: The New Psychology of Success”. I boken beskriver Dweck hur vi som individer kan delas upp utifrån vår uppfattning om oss själva och våra förmågor. DS.