Du visar för närvarande Det vi gör bra vill vi gärna göra mer av

Det vi gör bra vill vi gärna göra mer av

”Lönar sig” engagerade medarbetare?

Denna viktiga fråga har minst två perspektiv:

  1. Är det lönsamt för företaget att ha engagerade medarbetare?
  2. Är det bra för medarbetaren att vara engagerad?

Alla data pekar åt samma håll. Företag med engagerade medarbetare har drygt 20 procent högre produktivitet än andra bolag. Det finns också övertygande forskning som visar att människor som trivs på jobbet lever i genomsnitt 6,5 år längre. Det kan till och med vara farligt att vantrivas på jobbet.

Bild: En av de artiklar som beskriver baksidan av att inte trivas på jobbet

Vad är arbetsglädje?

I dagligt tal betyder arbetsglädje att ”trivas på jobbet”. Att ha bra arbetskamrater, att ha en tydlig uppgift och att man känner sig rättvist behandlad av företaget och ledarna.

Grundreglerna för arbetsglädje kan sägas vara:

  • Tydlighet är det som skapar motivation.
  • Utvärdering är det som skapar medvetenhet.
  • Rapportering är det som skapar ansvar.

Vilket är nästa steg efter arbetsglädje?

Att sedan ta nästa steg till #Prestationsglädje kräver lite insyn i hur människor fungerar. Ledaren behöver inte vara psykolog men att ha en baskompetens i människors ”prestations-psykologi” skadar inte. Psykologin är egentligen enkel:

Bild: Att våga är att lära

Den mänskliga hjärnan gillar feedback, det vill säga att få återkoppling på vilket resultat en aktivitet gav.

  • ”Det vi gör bra, och får bra feedback på, vill vi gärna göra igen”.

Om det blir ett positivt resultat av en ansträngning ökar chansen radikalt att personen vill göra samma sak igen. Om du som ledare ofta uppmärksammar en person när hen gjort ”rätt” kommer hens vilja att göra det igen att öka. Motivationen att göra just denna aktivitet har ökat väsentligt.

Läs mer om en Lärande och Prestationsglad kultur på https://pol.se/enkelhet-ar-vart-motto/.

Vi kommer inom en snar framtid publicera ett antal White paper (fördjupande texter) om #Prestationsglädje på vår blogg.

Bästa #Prestationshälsningar!