Fokuserat lärande ökar prestationen

Vad motiverar oss människor?

Enkelt uttryckt; yttre och inre belöningar. Och det har visat sig att fokuserat lärande ökar prestationen genom ökad kompetens, ger tydliga framsteg och skapar dessutom en meningsfullhet på jobbet. Lärandet bidrar kraftigt till inre belöningar, som är de som driver oss starkast. Men först en beskrivning över de olika belöningstyperna.

Yttre belöningar

Dessa belöningar är oftast monetära. Någon annan bestämmer hur mycket bonus, ackords-ersättning etc man ska få. Självklart är yttre belöningar viktiga, men bara upp till en viss ”minsta” nivå. Om man får alltför dålig ersättning sjunker prestationen. Men om man får tillräckligt mycket har ännu mer inte någon påverkan. Hertzberg, en känd motivationsforskare, beskriver yttre belöningar som hygienfaktorer. Har vi tillräckligt drivs vi inte av mer.

Inre belöningar

Inre belöningar kan enklast beskrivas som den känsla varje person får av att göra ett meningsfullt jobb, och att vara kompetent att göra det bra. Att vara kompetent, behövd och omtyckt är ju viktiga drivkrafter för oss människor.

Motivation
Inre belöningar känns bra!

Ökat fokus på inre belöningar i dagens arbete

I dagens arbetsliv ställs högre krav på att leda sig själv, mot de mål som gruppen har. Det viktigaste värdet som ska skapas är att lösa kundernas problem och få många nöjda kunder. Att leda sig själv kräver inre belöningar i form av:

  1. Kompetens. Du gör ett bra jobb, har tillräcklig kompetens, utvecklar din kompetens och känner stolthet över det arbete du gör.
  2. Framsteg. Du gör ständiga framsteg, och omgivningen uppskattar det.
  3. Autonomi. Du känner att du har stor påverkan på hur jobbet ska göras.
  4. Meningsfullhet. Det du bidrar med ger ett stort värde till andra.
Fokuserat lärande
Fokuserat lärande!

Fokuserat lärande i vardagen!

Vad kan man då som ledare och medarbetare tänka på i vardagen för att ett fokuserat lärande ska öka prestationen?

  • Kompetens. Uppmuntra dagligt lärande. Ge varandra utmanande uppgifter då och då. Ge varandra feedback på det som görs.
  • Framsteg. Se till att ha tydliga Göra-mål, helst med kort horisont, så alla kan fira även små framsteg. Använd med fördel Lärmål. Få gärna feedback även från kunderna.
  • Autonomi. Tydliga mål. Delegerat och tydligt ansvar.
  • Meningsfullhet. En tydlig vision som visar varför bolaget och gruppen existerar. En tydlig uppgiftsbeskrivning som visar vad varje persons kompetenser tillför till helheten.

Ett ökat fokus på lärande ökar kompetensen, ger tydliga framsteg och skapar en meningsfullhet på jobbet.

Är du en Tävlingsinriktad ledare? Läs mer.

Bästa #Prestationshälsningar!

Facebook
LinkedIn