Du visar för närvarande Vad betyder FU – egentligen?

Vad betyder FU – egentligen?

Förebyggande Underhåll av människor

För 40 år sedan arbetade de flesta fabriker endast med Avhjälpande Underhåll. När maskinen stannade åtgärdade man problemet. Men man insåg snart att det fanns stora pengar att tjäna på att vara proaktiv, att förutse och lösa problem innan de uppstod. Förebyggande Underhåll föddes. Men för att detta skulle fungera krävdes mätvärde och kunskap som indikerade vad som kan komma att hända och vad som bör göras för att undvika detta. Idag inser många att samma proaktiva tankesätt borde gälla för utveckling av personalens kompetens.

Systematik, även för lärandet

Att vara proaktiv, även när det gäller människors kompetens, lönar sig. Det har de flesta fabriker upptäckt. Man undviker de flesta effekterna av kompetensbrister i produktionen genom att i förväg ta reda på vilka kompetenser som är kritiska, och åtgärda dessa. Man löser problemen innan de uppstår. På samma sätt som fabrikerna för 40 år sedan upptäckte att det inte räcker att veta om maskinen fungerar upptäcker man nu gradvis att det inte räcker att veta om medarbetaren har rätt kompetens nu, eller inte. Man behöver mätvärden även på människors kompetens så att man i god tid kan förutse och förhindra framtida störningar.

TAK
Gör TAKet högre med systematik

Hur lyfta TAKet med rätt lärande?

Alla fabriker har självklart då och då problem med alltför många korta produktionsstopp, alltför långa uppstarter efter stopp etc. Men man har väl upparbetade rutiner för hur dessa ska minimeras. TAK-värden (eller andra benämningar) är i fokus i de flesta fabriker. De flesta inser också att dessa TAK-värden i högsta grad påverkas av medarbetarnas kompetens, eller brist på kompetens.

Vad kostar kompetensbristen?

Hur stor del av en maskins produktionsproblem som beror på människan är svårt att säga exakt, men MCKinsey (en av världens största konsultfirmor) säger att i runda slängar beror 15% av kvalitetsproblemen på människans kompetensbrister.

De säger också att i runda slängar står kvalitetsbristkostnaderna för ca 30-40% av produktionskostnaderna. Det finns alltså mycket pengar att tjäna på att vara proaktiv och tillse att man har rätt kompetens i arbetsgrupperna.

Kort- och långsiktig på samma gång

Naturligtvis behövs både ett kort- och ett långsiktigt perspektiv när det gäller människors kompetens. En enkel processkarta över hur ett reaktivt och ett proaktivt arbetssätt kan se ut:

Känn dig trygg inför framtiden

Förebyggande Utbildning säkrar framtiden

Med ett Förebyggande arbetssätt kan du hela tiden vara förberedd för framtiden. Frågor som ”vad händer om …” eller ”hur påverkas vi om …” blir lättare att besvara. Du styr kompetensen genom att titta genom framrutan, inte i backspegeln.

En inte oviktig bieffekt med detta proaktiva arbetssätt är att du undviker att kasta utbildningspengar i sjön, du kommer alltid att genomföra det lärande som ger mest effekt. P&L Nordic AB har utvecklat metoder och ett verktyg, Competence Tool, som är stöd i processen Förebyggande Underhåll av människor. Competence Tool används idag av en stor mängd fabriker som stöd för cheferna i analys och beslutsfattande.

Bästa #Prestationshälsningar!