Utbildning automation för produktions-personal

Frågan om ansvarsfördelning mellan underhålls- och produktionspersonalen i en automatiserad anläggning har funnits i många år. En del hävdar att "underhåll gör jobbet som borde göras av operatörerna", andra säger…

Fortsätt läsa Utbildning automation för produktions-personal