Du visar för närvarande Förebyggande Utbildning!

Förebyggande Utbildning!

Avhjälpande eller Förebyggande Utbildning?

Inom Underhåll har det skett stora förändringar de senaste 30-40 åren. Från reaktiv metod, där problemen löstes när de uppstod, till att bli proaktiv. Att genom ständig utvärdering och långsiktig planering undvika de flesta stora problemen har underhållsarbetet effektiviserats dramatiskt. Svenskt underhållsarbete ligger i framkant. När är det dags för utbildningen att också lägga sig främst? Och börja använda Förebyggande Utbildning.

Avhjälpande, akut-underhåll

För länge sedan var det vanligt att vi inom den svenska industrin skötte allt underhåll med ”brandkårsutryckningar”. När det blev fel, störningar och haverier så lade vi all energi på att omedelbart åtgärda felet så att maskinen kunde fungera igen. På fint språk kallas detta Avhjälpande underhåll.

Förebyggande underhåll

Men det dök upp något nytt för 30-40 år sedan som kallades FU, Förebyggande Underhåll. Tanken var att de flesta störningar och haverier går att undvika om man tänker efter före. Det utvecklades filosofier, metoder och verktyg och idag får vi betrakta svensk industri som mycket duktiga inom FU.

Förebyggande Utbildning
Systematik inom Underhåll

Varför är ”brandsläckning” så kul?

Akuta insatser behövs alltid. Maskiner går ju sönder. Man upptäcker en allvarlig kompetensbrist i gruppen. Då gäller det att agera. Problemet är att om detta är ”standard arbetssätt” så kommer man på sikt att halka efter. Som en av våra kunder sa: ”Varje gång vi har en brandkårs-utryckning har vi misslyckats med vårt arbete”.

”Varje gång vi har en brandkårs-utryckning har vi misslyckats med vårt arbete”.

Chef inom Underhåll

Motkraften mot en lyckad FU-satsning inom underhållsarbetet är faktiskt oftast vi människor själva. Människan trivs förvånansvärt ofta med att agera brandkår, det håller oss alerta och energifyllda. Vi tycks inte vilja, eller orka, planera inför framtiden. Vi tycks tänka (halvt omedvetet) att om vi inte planerar får vi fler ”adrenalintillfällen”, vilka känns mycket bra. Vi känner oss upptagna, nyttiga och engagerade.

”Brandkår” kostar mycket energi

Det kostar alltid mer energi att planera för det som ska hända i framtiden, än att lösa de problem som vi har mitt framför ögonen. Krissituationer ger oss ofta större energi, och vi känner oss mer levande. I varje fall för en stund. Men efter 15-20 brandkårsutryckningar på en vecka så blir vi vana vid detta, och vi reagerar mer och mer slött även på akutsituationer. Det är då det är dags att fundera på att tänka förebyggande.

Förebyggande Utbildning

Ett förebyggande tankesätt kan, och ska, också användas när det gäller underhåll av människors kompetenser. Tillsammans med gruppen läggs lite tid på att utröna vilka de allvarligaste kompetensbristerna är på ett års sikt. Därefter är det enklare att beskriva hur  en framtida kompetensutveckling ska se ut. En kompetensutveckling som har fokus på förebyggande lärande, inte på akuta kursinköp. Förebyggande Utbildning (FU) istället för Avhjälpande Utbildning (AU)!

”Sedan vi började införa månadsmöten för kompetensutveckling där kompetensprognoser tas fram har vi minskat våra akuta kompetensbrister radikalt”.

Chef inom Underhåll

Var efterklok – i förväg!

Om du vill styra din kompetensutveckling främst genom Förebyggande Utbildning har vi metoden, och verktygen. Var efterklok – i förväg!

Likheterna mellan att arbeta med underhåll av maskiner och underhåll av människor har faktiskt stora likheter. Fundera på hur du kan använda ett proaktivt arbetssätt inom både Underhåll och Utbildning.

Vill du läsa mer om detta kan du klicka här!

Bästa #Prestationshälsningar!