Du visar för närvarande Utbildning automation för produktions-personal

Utbildning automation för produktions-personal

Frågan om ansvarsfördelning mellan underhålls- och produktionspersonalen i en automatiserad anläggning har funnits i många år. En del hävdar att ”underhåll gör jobbet som borde göras av operatörerna”, andra säger ”operatörernas jobb är att köra maskinen”. Astra Zeneca har valt att genomföra utbildning i automation för sin produktionspersonal.

Exempel Astra Zeneca

De flesta verkar överens om att produktiviteten bör höjas, och fler och anser nog att samarbete mellan underhåll och produktion är bästa botemedlet. Bara genom att utbilda operatörer och tekniker i grundläggande automation kan göra stor nytta för underhåll, vilket visar sig nedan i Astra Zenecas fall.

Beredskapstimmarna minskade dramatiskt för Underhåll. Från 10 i veckan, ned till hälften. Underhåll får nu jobba med svårare problemlösningar och förbättringar.

Robert Grosch, Astra Zeneca, Automationsavdelningen

Tänk nytt

Fördelarna är alltså många om operatörerna kan hantera de mindre tekniska felen i produktionen. Dels får operatörerna själva en bättre självkänsla, känner sig mer involverade, och dels blir det mindre småjobb för underhåll. Sett ur helhetens perspektiv finns det mycket att vinna på grundutbildning av operatörer.

Men, det kan vara en utmaning att få produktionschefer att ta beslut om att låta operatörerna utbilda sig, eftersom tiden är knapp i dagens produktion.

LearnWARE sparar tid

Lösningen kan då vara att genomföra utbildningen på ett mer effektivt sätt, exempelvis genom webutbildningar som innehåller simuleringar. På detta sätt fås viktig kunskap snabbare och på ett mer motiverande sätt.

P&L har sedan 1989 erbjudit svensk industri LearnWARE, en familj av interaktiva utbildningar. Till dags dato har vi levererat över 1 miljon licenser.

Det har gått jättebra! Jag var skeptisk till en början, men det visade sig att jag hade fel.

Robert Grosch, Astra Zeneca, Automationsavdelningen
LearnWARE

Kompetenshöjning hög prioritet

Kompetenshöjning har hög prioritet på Astra Zeneca. Detta för att klara en allt högre teknisk utvecklingstakt. Detta har bland annat resulterat i att ett utbildningsprojekt med operatörer som målgrupp genomförs (se faktaruta). Dessutom bygger man upp en laborationsutrustning där medarbetarna kan trimma sina kunskaper.

Robert Grosch, ansvarig för Automationsavdelningen säger:

– Det har gått jättebra! Jag var skeptisk till en början, men det visade sig att jag hade fel. Beredskapstimmarna minskade dramatiskt för Underhåll. Från 10 i veckan, ned till hälften. Underhåll får nu jobba med svårare problemlösningar och förbättringar.

– Vi använder underhålls-personal som mentorer för tekniker och operatörer. Detta tillsammans med de ”mikro-kurser” som LearnWARE erbjuder hjälper oss att lösa de utmaningar vi står inför. Vi har också valt att anlita P&L som utbildare. Vi tror att använda lärare som inte är pedagogiskt lagda ska undvikas.

Säkra baskompetensen!

Robert fortsätter:

– Det är viktigt att man börjar med baskompetensen för operatörerna, att inte gå för fort fram. Då riskerar man att förlora deras intresse. Baskompetensen måste säkras först. Vi försöker också hela tiden ha ett helhetsperspektiv när vi driver projektet framåt för att inte suboptimera.

Om du, som underhållsansvarig, tycker dig behöva hjälp med övertyga produktionen vilka fördelar utbildning av operatörer ger kommer vi gärna till er och gör en presentation.

Läs mer om LearnWARE eller här.

Bästa #Prestationshälsningar

Projekt Utbildning Operatörer Astra Zeneca
Vad: Alla operatörer och tekniker ska få grundutbildning inom automation. Givare, pneumatik, enkel felsökning etc gås igenom.
Varför: Beslutet har tagits på ledningsnivå då man anser att detta ger stora effektivitetshöjningar i produktionsflödet. Och det bygger också förutsättningar för alla yrkesgrupper att hänga med i den tekniska utvecklingen framöver.
Hur: Utbildningen genomförs med LearnWARE från P&L och med underhållspersonal som mentorer. P&L har tillsammans byggt ett komplett paket tillsammans med personal på Astra Zeneca, exempelvis checklistor som komplement.
Faktaruta utbildning Astra Zeneca