Du visar för närvarande Är ni redo för Industri 4.0?

Är ni redo för Industri 4.0?

Kompetenskraven kommer att öka framöver. Det är fakta, inte en åsikt. Många bedömare säger att framtidens arbetsliv kommer att förändras drastiskt. Enligt en rapport från World Economic Forum så kommer 65 procent av dagens lågstadiebarn ha yrken som ännu inte finns. Vissa arbetstillfällen kommer att försvinna på grund av automatisering, men ännu fler jobb kommer att finnas kvar fast med ändrad karaktär. Dags att bygga en lärande organisation?

Påverkar framtida automatisering oss som jobbar i produktion?

Vi pratar mycket om att jobb försvinner på grund av automatiseringen, men borde prata mer om hur jobben förändras till följd av nya tekniska framsteg. Detta gäller inte minst för oss som arbetar inom produktion. Det är inte bara tekniken som förändrar vårt liv på jobbet, utan även kulturella och sociala förändringar. Det ställer även krav på hur vi arbetar, hur vi kommunicerar, hur vi löser problem, tar beslut osv.

Utvecklingen ställer krav på hur vi arbetar, hur vi kommunicerar, hur vi löser problem, tar beslut osv.

Industri 4.0

Vad kan vi lära oss av historien?

Att bygga en hållbar process för utveckling av kompetens har samma tillvägagångssätt som andra större förändringar. Lär till exempel av hur vi gjorde när Förebyggande Underhåll infördes för 30-40 år sedan. Det var ett proaktivt och långsiktigt tänk som användes.

Sedan man införde Förebyggande Underhåll har produktiviteten i produktionen ökat markant. Och dessutom har behovet av Avhjälpande Underhåll minskat.

Så det bästa är nog trots allt att vara proaktiv och att börja bygga processer och kultur för att bygga en lärande organisation så snart möjligt. Att jobba kortsiktigt med kompetensutveckling är förödande i den miljö som gäller. Alltför snabb utveckling/förändring gör att det är svårt att hinna med att parera. Quick-fix-utbildning kan behövas ibland, men får inte bli den mest använda.

Kan Rom byggas på en dag?

Det är inte bara tekniska kunskaper, eller yrkesmässiga förmågor, som behöver ökas de kommande åren, om man får tro Industri 4.0. På sikt, 4-5 år, är behoven stora när det gäller struktur i kompetensutveckling och lärande. Detta för att behålla, eller öka, konkurrenskraften i varje lag och därmed hela företaget.

Detta KAN alltså göras till ett stort projekt. Men vi vet alla att risken att detta havererar är ganska stor. Därför bör ”elefanten ätas i mindre bitar”. På det sättet säkerställer du att projektet kommer att kunna hanteras med nuvarande organisation och resurser.

Första steget

Första steget är att säkra baskompetensen. Se till att den är stabil genom att säkra den kompetens som finns i dag. Ett torn utan fast mark står osäkert. Exempel på vad baskompetens kan betyda:

  • Grundläggande automationskunskaper.
  • Reglerteknik, optimering.
  • Felsökning.
  • PLC-programmering.
  • Elkunskap.

Ett enkelt sätt att göra detta kan vara genom enkla enkätundersökningar i gruppen. Eller genom lärande möten.

Andra steget

Börja arbeta med att öka intresset för dagligt lärande, inspirera till utbyte av kunskap i gruppen och utvärdera ofta vilka kompetensbrister som medarbetarna upplever. Då ökar du möjligheten att bygga en lärande grupp på riktigt. I kommande bloggar kommer vi att beskriva hur detta kan göras. Du kan också läsa mer om en lärande underhållsorganisation.

Vad händer om inget görs?

Att inte ha en säkrad baskompetens, tydlig struktur för lärandet och en vision om kompetenskraven på i varje fall fem års sikt måste nog anses vara ett dåligt val. Har ni tillräcklig kompetens idag kan ni vara lugna. Om inte, är det dags att börja förbereda och kartlägga. Men först, säkra baskompetensen. Ett torn utan fast mark står osäkert.

en lärande organisation
Metafor för framtidssäker kompetensutveckling!

Hur ser framtiden ut?

Om du i framtiden har gjort jobbet med strukturerat lärande kommer vardagen att innehålla betydligt mindre ”brandkårssläckning”. Både du som ledare och gruppmedlemmarna har tillräcklig kompetens, och engagemang, att klara de allra flesta uppkomna situationer.

Jämför med ett fotbolls- eller hockeylag som inte har en game plan, inte har tilldelat spelarna en konkret roll, inte har koll på spelarnas kompetens och form och inte har en plan för hur varje spelares utveckling. Vilken plats i serien ligger de?

Välkommen till en super-kompetitiv framtid där bara de bästa lagen (företagen) kommer att lyckas. Ta Initiativ till att börja nu. Vänta inte för länge. Men börja smått!

Bästa Prestationshälsningar,