En lärande Underhållsorganisation

Under de senaste 20 åren har det pratats en hel del om den Lärande Organisationen. Målet med detta har inte bara varit att alla medarbetare ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, utan också att företaget ska ha kompetens för att förändras i takt med de förändringskrav som ställs. Det handlar alltså om hur man skapar ett lärande i vardagen som stärker konkurrenskraften.

Numera är forskningen överens om att ett målstyrt lärande ger både ökad kunskap och kompetens som ökar förmågan att utföra arbetsuppgifterna. Men forskningen är lika överens om att ett målstyrt och ständigt lärande ger ökad motivation och entusiasm hos medarbetarna. Samtidigt som ni fokuserar på det dagliga lärandet och därmed får ett bättre lärande så inför ni också den lärande organisationen. Vårt verktyg för att hantera denna process heter Competence Tool!

Hantera det dagliga lärandet 

Med nya versionen av Competence Tool kan du enkelt hantera även det lärande som ska genomföras varje dag. Exempel på sådant lärande kan vara att skriva driftsinstruktioner, att ta fram säkerhetsinstruktioner, att ta fram utbildningsmateriel eller att utbilda sina kollegor. Det fina med detta dagliga lärande är att medarbetarna lär medan de arbetar och presterar. Dessa lärande aktiviteter kan du hantera enkelt

i nya Competence Tool. Utgångspunkten för våra tankar om Den Lärande Fabriken är dessa rader:

”En människa lär så länge hon lever, en organisation lever så länge den lär”.

Styrt lärande ger BÅDE ökad kunskap OCH ökad motivation och självförtroende. Alla människor vill lära nytt varje dag, alla vill behärska sina arbetsuppgifter, de flesta strävar faktiskt efter att bli Mästare på sitt arbete. Detta är ett behov som inte går att stoppa. För organisationen gäller att den måste lära för att överleva.

De kännetecken på en Lärande organisation som vi brukar använda är dessa:

• Det finns ett Målstyrt lärande i vardagen, alla medarbetare har klart för sig vad som ska läras in, varje dag.

• Man skiljer på Förebyggande utbildning och Avhjälpande utbildning.

• Cheferna är aktiva, de Utmanar och Bekräftar medarbetarna hela tiden.

• Analyser av kompetensbehov föregår alltid beslut om lärande.

• Medarbetaren tar själv ansvar för lärandet, utifrån en målbild. Varje medarbetare har en bra kunskap om hur de lär bäst.

• Ledningen är aktiv och styr kompetensprocessen utifrån affärsmål.

• Det finns en utvärderingsbenägenhet i organisationen, alla är öppna för att utvärdera sin kompetens gentemot kraven som gäller för varje arbetsuppgift.

• Det finns en uttalad strategi för vilka pedagogiska metoder som är mest effektiva för lärandet.

Vill du läsa mer om metodik för att planera dina utbildning? Klicka här!

Bästa Prestationshälsningar,

Facebook
LinkedIn